Добруджанският земеделски институт празнува 60-годишен юбилей

С Национална научна конференция на тема „Съвременни тенденции и основни приоритети в селекцията и агротехниката на полските култури” Добруджанският земеделски институт край гр. Ген. Тошево отбелязва своя 60-годишен юбилей.

Добруджанският земеделски институт празнува 60-годишен юбилей
Тридневният форум, който се провежда от 16-ти до 18-ти ноември, е посветен и на 70 години от полагането на основите на аграрната наука в Добруджа. В конференцията се представят над 85 доклада на специалисти от цялата страна, обособени в пет теми – продуктивност, качество на културите, влияние на климата, толерантност към стрес и биоземеделие. Научните доклади от конференцията ще бъдат публикувани в седми брой на списание „Field Crops Studies” („Изследвания върху полските култури”) – издание на Добруджански земеделски институт. Почетен знак с лика на писателя Йордан Йовков и почетна грамота получи днес в.и.д. директор на ДЗИ доц. д-р Иван Киряков.

182 сорта и хибриди полски култури са създадени в научния институт от основаването му през 1951 г. до днес. 157 от тях са въведени реално в практиката, подчерта доц. Киряков. В момента ДЗИ предлага 17 сорта обикновена зимна пшеница, един сорт ечемик, четири сорта тритикале, два фасул и по едни сорт от културите леща, нахут и грах. През настоящата година на земеделските производители са предложени 1600 тона базови семена.

В средата на 90-те години у нас и в чужбина се отчита огромно търсене на слънчогледови хибриди, разработка на института. Тогава 45% от площите с маслодайната култура във Франция са били засети с хибрида Албена. Все още ДЗИ поддържа взаимоотношения със селекционерски компании от западноевропейските държави. Интерес проявяват и фирми от Молдова, Русия, Украйна. У нас обаче търсенето на слънчогледови хибриди е сведено до 1%, подчерта още доц. Киряков.

Основният проблем на Добруджанския земеделски институт е свързан с начина на финансиране, категоричен е директорът. До момента научният център е преизпълнил бюджета за цялата 2011 г. В същото време обаче няма навременно връщане на финансите. Така се затруднява както процесът по семепроизводство и преките дейности на полето, така и научната дейност. На практика пари за наука няма, заяви директорът доц. Киряков.