Глобиха Непобедимите 2 за Деветашката пещера

Екипът на "Непобедимите 2" ще бъде глобен заради премахната растителност пред Деветашката пещера, където предстои да се снима мащабната кино продукция. Проверка на екоинспектори в Плевен констатирала нарушението, за което ще бъде състави акт.

Глобиха Непобедимите 2 за Деветашката пещера
Вчера РИОСВ започна проверка по подготовката на снимките в пещерата. Миналата седмица природозащитници скочиха срещу инспекцията, че е издала разрешително за строителство на територията в разрез със Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. Според тях снимките крият опасност за прилепите.

Деветашката пещера край Ловеч е една от трите най-значими местообитания на прилепи в Европа. Зимуващите колонии достигат до 60 000 индивида от 11 вида. 2 от тях са включени в Червения списък на застрашените видове.

Издадено е становище на РИОСВ-Плевен, в което са посочени условията, при които трябва да бъдат правени снимките в пещерата. Организаторите на екипа обяснили на инспекторите по време на започналата проверка, че не е предвидено по време на снимките да има пироефекти, палене на огън, шумни дейности или взривове. Няма да се използват тежки машини.

Декорите са монтирани в светлата част на пещерата по начин, при който не е нарушена целостта на скалите. След като бъдат направени снимките в пещерата, ще бъдат използвани съвременни технически способи, включително и компютърна анимация, за да бъдат създадени ефектите, предвидени в сценария на кинопродукцията.