37 км второкласни и третокласни пътища в област Добрич ще бъдат рехабилитирани през 2012 г.

През 2012 г. със средства от ОП „Регионално развитие” ще бъдат рехабилитирани около 37 км второкласни и третокласни пътища в област Добрич, съобщават от Агенция Пътна Инфраструктура.

37 км второкласни и третокласни пътища в област Добрич ще бъдат рехабилитирани през 2012 г.

Пътните отсечки - „Разклон ІІ-71 (Коларци)-Мали извор-Тервел от км 0+000 до км 19+032.31”, „Граница с ОПУ-Варна(Червенци)-Владимирово от км 42+431 до км 49+419 и „Честименско-Каблешково-Границата с ОПУ-Силистра (Межден) от км 0+000 до км 11+000”, са включени в проектите от IV eтап, които през следващата година е предвидено да се реконструират със средства от оперативната програма. 

Пълният списък на проектите от IV eтап, по който през следващата година ще бъдат осъществявани строително-монтажни дейности на пътната инфраструктура, беше представен от председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Лазар Лазаров на среща с медиите през миналата седмица. Предвижда се през 2012 г. да започне рехабилитацията на още 234 км второкласни и третокласни републикански пътища, които са част от IV eтап от проектите, финансирани по оперативната програма. Индикативният бюджет е около 160 млн. лв. Очаква се строителните дейности да стартират през пролетта.

 

Общо 616 км второкласни и третокласни пътища се рехабилитират по първите три етапа, финансирани от ОП „Регионално развитие”. Голяма част от проектите по I етап, който обхваща около 302 км, приключват успешно. Усилено се работи и по II етап, включващ 311 км, както и по III етап, в който е рехабилитацията на Южната дъга на Софийския околовръстен път.

 

С финансиране от ОП „Регионално развитие” - I етап, на територията на област Добрич през юни т. г. беше пуснат в експлоатация рехабилитираният близо 16-километров второкласен път (Е-70) Добрич-Генерал Тошево-Кардам-границата с Румъния от км 52+345 до км 68+184.