Готовност за зимния сезон отчетоха на областна работна среща

В Областна администрация - Добрич днес се проведе работна среща с представители на общини, кметски екипи и ръководители на ведомства и дружества, които имат отношение към подготовката на областта за работа при усложнена зимна обстановка. Съвещанието бе ръководено от главен експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка” Красимир Куртев.

Готовност за зимния сезон отчетоха на областна работна среща

Работната среща имаше за цел да установи степента на готовност на област Добрич за зимен сезон 2011-2012г. в съответствие със заповед на Министър-председателя и заповед на Областния управител Желязко Желязков. 

Ръководителите на структури информираха за подготовката, която върви в обичайните параметри. Изпълняват се всички мерки, с оглед намаляването на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите, съобщиха представителите на общини и териториални звена: РЗИ, МБАЛ, Спешна помощ, РИО, В и К, Е.ОН, КАТ, ЖП превози, специализираното звено „Пожарна безопасност и спасяване", Гражданска защита. Учебните заведения и детските градини са снабдени с гориво, на лице е готовност за обгрижване на болните на хемодиализа.

 

Поставен бе въпросът за изтеглянето на закъсалите автомобили, когато има снегонавяване, и отговорността на водачите и тяхното задължително за сезона оборудване.

 

Директорът на Областно пътно управление инж. Иван Светославов информира, че е създадена добра организация, необходимата техника е налице, подготовката върви в нормален ритъм. Предвидени са достатъчно средства, които ще бъдат усвоени и в добра координация с фирмата изпълнител, ще се направи всичко възможно за поддържане на добро състояние на пътната мрежа през зимния сезон.

 

От „Пътно строителство"АД съобщиха за пълна готовност от страна на дружеството и обърнаха внимание на една тревожна тенденция в последните години - намаляването на средствата за подготовка на пътищата, което е ангажимент на Агенция „Пътна инфраструктура".      

 

„Гражданска защита" припомни за необходимостта от комуникация и синхрон, особено наложителни между съседните области в моменти, когато предстои затваряне на пътища.