Клуб на анонимните алкохолици съществува в Добрич

Добрич е един от едва шестте града на България, в които има Клуб на анонимните алкохолици.

Клуб на анонимните алкохолици съществува в Добрич
Вече година и половина – от март 2010 година, в Добрич действа подобен клуб. Останалите градове в България, в които се провеждат сбирки на анонимните алкохолици са София, Бургас, Варна, Стара Загора и Раднево.
 
Сбирките в Добрич се провеждат 2 пъти седмично – всеки понеделник и сряда. Те протичат по познатия от филмите начин – всички присъстващи се изказват и споделят проблемите си, а останалите вземат отношение. Хора в пияно състояние могат да присъстват, но нямат право да вземат думата. Сбирката продължава около час и половина.
 
Ядрото от участници в Добрич е шест човека, но понякога присъстващите са повече. Между 40 и 50 годишна възраст за редовните участници на сбирките в Добрич. Сред тях има и две жени. Половината са чужденци – руснаци.
 
Единственото условие за присъединяване към Клуба на анонимните алкохолици в Добрич е осъзнаване на проблема с алкохола и желание за справяне с него. Участниците не са обвързани финансово с клуба и присъствието е безвъзмездно. Клубът се издържа от доброволни дарения.
 
Клубът в Добрич е отворен за нови членове - хора, които желаят да се преборят със зависимостта си от пиенето. С негови представители може да свържете на тел. 0897003929 и e-mail: aa.dobrich@gmail.com. Сбирките на анонимните алкохолици се провеждат на адрес: ул. Цар Петър 2А.