ДНЕС постави Община Добрич на десето място сред областните центрове

Община Добрич е на десето място в общата класация на 27-те общини с областни центрове, показва широкоаспектно изследване, проведено през септември тази година от Гражданско движение ДНЕС, съвместно с изследователска агенция ЕСТАТ. То има за цел да оцени развитието на общините и работата на местната администрация и кметската институция през последните четири години.

ДНЕС постави Община Добрич на десето място сред областните центрове

Проучването включва 7 области на оценка: ефективност на административните услуги, финансова стабилност на общината, обжалвани обществени поръчки на общината в КЗК, усвояемост на европейски средства, качество на работата на общинската администрация, качество на общинската инфраструктура и на различни аспекти от живота на общината.


 

Община Добрич заема девето място по ефективност на предоставяните административни услуги. На първо място по този показател е община Ловеч, а на последно - община Перник. Община Добрич е изпълнила 22 от общо 35 оценявани изисквания (62.9%), посочват от движение ДНЕС.

 

Община Добрич заема тринадесето място сред 27-те общини с областни центрове по показателя „финансова стабилност”. На първо място е Столична община, а на последно – община Кюстендил.

 

Община Добрич заема тринадесето място сред 27-те общини с областни центрове по показателя „обжалвани обществени поръчки”. Нямат обжалвани процедури в общините Кюстендил, Монтана и Пазарджик. На последно място е община Русе - с най-много обжалвани процедури. Обжалваните в КЗК процедури за възлагане на обществени поръчки на община Добрич са 10.5% от общо публикуваните, съобщават от ДНЕС.

 

Община Добрич заема шесто място по степен на усвояемост на средствата от ЕС. На първо място е община Ловеч, а на последно - община Търговище. 

 

Община Добрич е на пето място сред 27-те общини с областни центрове по показателя „качество на работа на местната власт”. На първо място по този показател е община Бургас, а на последно - община Видин. Средната оценка за работата на местната власт в община Добрич е „добър” 3.60, по шестобалната система (от слаб 2 до отличен 6).  

Община Добрич е на двадесет и второ място по показателя „общинска инфраструктура”. На първо място е община Бургас, а на последно - община Сливен. Средната оценка за общинската инфраструктура в Добрич е 3.63 по шестобалната система.

 

Община Добрич е на осемнадесето място сред 27-те общини с областни центрове по показателя „качество на живот”. На първо място е община Бургас, а на последно - община Видин. Средната оценка за живота в община Добрич не е висока – 3.45, по шестобалната система от слаб 2 до отличен 6. Най-високо е оценено образованието („добър” 3.85), следвано от условията за отглеждане на деца („добър” 3.80), възможностите за развлечение, спорт и почивка („добър” 3.76), сигурността („добър” 3.53), социалните услуги („среден” 3.33) и здравеопазването („среден” 3.13). Най-ниско са оценени възможностите за изкарване на пари в общината („среден” 2.76).

Общата оценка по седемта показатели отрежда на Община Добрич десето място в страната в анализа на ДНЕС.