Старт в кариерата в Областна администрация Добрич

В Областна администрация - Добрич от днес има новo попълнениe по програма „Старт на кариерата". Трима младши експерти заеха тази сутрин работните си места - Теменуга Желязкова в Бюро за комплексно обслужване, Теодора Бончева в дирекция „Административно - правно обслужване, финанси и управление на собствеността", и Георги Попов в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост".

Старт в кариерата в Областна администрация Добрич

Заместник областният управител д-р Катя Ганова и главният секретар Драгой Драгоев приеха младите служители, които след успешно представяне на конкурс в Дирекция „Бюро по труда", получиха шанса и са мотивирани да работят в държавната администрация. 

Д-р Ганова ги поздрави и им пожела успех и бърза адаптация в колектива: „Вашият професионален път започва в една авторитетна държавна институция, в която работи изключително добър и компетентен екип. Вярвам, че колегите с желание ще откликват на въпросите ви и ще ви помогнат да навлезете в работата" - насърчи младите хора зам. областният управител.
    

Главният секретар Драгой Драгоев допълни, че  през всичките години, през които е действала Националната програма „Старт на кариерата" на МТСП,  в Областна администрация Добрич са постъпвали добре подготвени и мотивирани младежи, някои от които са продължили успешно да се реализират  в институцията.