ОПУ-Добрич: Забранено е използването на пътните съоръжения за рекламна дейност

Във връзка с постъпил сигнал в ОИК-Тервел за поставяне на предизборни агитационни материали върху пътни знаци и указателни табели, Областно Пътно Управление - Добрич обръща специално внимание на всички партии, коалиции, инициативни комитети, че съгласно чл.25, ал. 2, т.7 от Закона за пътищата е абсолютно забранено “използването на пътните съоръжения и пътните принадлежности за рекламна дейност под каквато и да е форма.”

ОПУ-Добрич: Забранено е използването на пътните съоръжения за рекламна дейност
При нарушение на горната законова разпоредба извършителите подлежат на санкция по реда на чл.53, ал.1, като глобите са от 300 до 2000 лв., при първо нарушение, съобщават от ОПУ - Добрич.