Сдружение проведе брегови мониторинг на делфини на север от нос Калиакра

Твърдението за нарасналата популация на морските бозайници е невярно, твърдят от "ЕКО НОРД".

Сдружение проведе брегови мониторинг на делфини на север от нос Калиакра
Твърдението за нарасналата популация на морските бозайници е невярно и не е подкрепено със абсолютно никакви доказателства, заявяват от Сдружение "ЕКО НОРД". Множеството намерени трупове на делфини по северния ни бряг, някои от тях видимо умъртвени насилствено, е доказателство за човешка намеса. Дали тя е умишлена или не оставяме на компетентните органи да установят това, заявяват от организацията.

За периода 26 август - 22 септември сдружението проведе брегови мониторинг на делфини, като от четири наблюдателни точки на север от нос Калиакра са видени 56 животни.

Искането на членовете на Сдружение "ЕКО НОРД"  е спешно да се създаде компетентна еко полиция и да се внесат промени в Закона за биологичното разнообразие.

Сдружение "ЕКО НОРД" ще изисква от институциите стриктното спазване на закона в частта му за налагане на глоби при установяване на насилствена смърт на всички видове делфини. Според Закона за биологичното разннобразие се забраняват всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи.

Сдружението призовава за ефективно прилагане на частта от закона, която се отнася за санкциите за улавяне, задържане, унищожаване или продаване на екземпляри от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни без необходимото за това разрешение.