Дискриминация по възраст при уволнение

Справедливо ли е автоматично да се уволняват по-възрастните служители заради икономии или съкращения? На този въпрос дават отговор от сдружение Кубера - Добрич със следната информация:

Дискриминация по възраст при уволнение

Сдружение „Кубера"  помогна на  уволнен държавен служител  да потърси правата си срещу възрастова дискриминация. Един от първите граждани, обърнали се към безплатните услуги на "Онлайн център за независима помощ на жертви на дискриминация", е уволнен заради това, че има право на ранно пенсиониране  - непълна пенсия.


 

Иначе, служителят не е навършил възрастта и не е набрал необходимите точки за пълна пенсия, но работодателят му – държавна институция иска  да реализира икономии в бюджета си за сметка на  него и такива като него. За целта са уволнени автоматично тези, които имат право на пенсия, включително такива с право на непълна пенсия, без значение на индивидуалните им  професионални умения, качества и грамоти, дадени от същия работодател за най-добро изпълнение на държавната служба.

 

Няма данни в случая уволнението да е извършено, за да се  наеме по-млад служител. Практиката на Европейския съд в Люксембург, който е  натоварен да тълкува законодателството на ЕС, показва, че  уволнението заради  възраст не е забранена дискриминация, ако с това се цели  балансиране на  политиките на трудовия пазар с цел и реален резултат - приемственост и представителство на поколенията, за да могат съвместно да работят и  взаимно да черпят от знанията, опита и иновативността един на друг. Но европейските съдии са категорични, че според разпоредбите на Директива 2000/78 такива частни причини, като икономии на предприятието или съкращения, не могат да оправдаят дискриминацията по възраст при уволнение. С други думи казано, предприятията, включително публичните работодатели, имат правото и интереса да  преследват  икономии и да извършват съкращения, когато такива се налагат, но това не им дава правото автоматично да  изхвърлят  на улицата по-възрастните работници или служители. Всеки работодател, целящ икономии или съкращения, трябва да прецени, въз основа на обективни критерии, индивидуалните професионални  умения и качества на заетите, за да реши кои хора (заслужават) да остави на работа, без оглед на тяхната възраст.

 

От Сдружение „Кубера”  изразиха надеждата си и очакванията този и други подобни случаи да намерят  своето  разрешение по европейски  подход.
    

Тези аргументи  от практиката на Съда на Европейския съюз са изтъкнати в жалбата на служителя, подготвена от Сдружение „Кубера” в рамките на инициативата "Онлайн център за независима помощ на жертви на дискриминация", която стана възможна благодарение на доброволческата воля на екипа, посветена на Европейската година на доброволчеството - 2011г.,  и на помощта на Фондация  „Работилница за граждански инициативи” по фонд „Толерантност” с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.  

 

Сдружение „Кубера”  приема онлайн заявки за  безплатна помощ  на жертви на дискриминация   на  интернет адрес  http://antidiscriminationhelpcenter.eu , секция онлайн консултация,  както и по електронна поща : kubera_dobrich@abv.bg.