До две седмици започват строителните дейности по довършването на блок „Добрич”

Предстои през следващите две седмици да бъде даден стартът на строителните дейности за довършването на блок „Добрич”. Това съобщиха от Общинската администрация след запитване на Добрич онлайн.

До две седмици започват строителните дейности по довършването на блок „Добрич”

Припомняме, че обществената поръчка е приключила и вече има сключен договор с фирма – изпълнител за строително – ремонтните работи. Цялата стойност на договора е 3 076 123 лева с ДДС. Община Добрич има ангажимент за първично плащане от 600 000 лева, а остатъкът от 2,4 милиона лева ще бъде обезпечен чрез прехвърляне на право на собственост – общината ще прехвърли свои имоти в жилищната сграда на фирмата изпълнител. Обектите са конкретизирани в договора, цената е крайна и  не подлежи на промяна, като срокът за изпълнение е 24 месеца. След приключване на всички процедури се очаква сградата да е готова за експлоатация през 2022 година.  
Съгласно утвърдена методика е избрана финансова институция – Общинска банка АД, за краткосрочен дълг, който ще бъде поет с договор за банков заем с максимален размер до 600 000лв.