Далавери край морето: Повдигнаха обвинение срещу кмета на Несебър

Днес кандидатът за втори мандат за кмет на Несебър Николай Димитров беше призован в Окръжната следствена служба в Бургас, за да му бъде повдигнато обвинение за престъпление по служба по чл. 282, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс.

Далавери край морето: Повдигнаха обвинение срещу кмета на Несебър

Обвинението е, че Димитров, в качеството си на длъжностно лице – кмет на община Несебър, е нарушил служебните си задължения и е превишил правата си с цел да осигури облага за 12 лица. 

Със своя заповед (Заповед №414 от 11.06.2008 г.) Димитров е учредил право на строеж на въпросните 12 лица върху имот с площ от 1980 кв. м. в квартал„Черно море” в Несебър без решение на общинския съвет на града, както изискват разпоредбите на чл. 37. от Закона за общинската собственост (ДВ, бр. 101 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) „Право на строеж върху имот - частна общинска собственост, се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.).

 

Според прокуратурата едно от лицата, които са се облагодетелствали е сегашният секретар на община Несебър Стойко Стоянов.

 

В момента вече има построена жилищна сграда върху част от парцела, собственост на Стойко Стоянов.

 

Според разследващите органи от това деяние са настъпили значителни вредни последици за община Несебър, за което престъпление законът предвижда затвор от 1 до 8 години.

На Димитров е наложена мярка за неотклонение подписка.

Има голяма вероятност да има множество други случаи на нарушаване на изискванията на закона при разпореждането с отстъпено право на строеж, за които тепърва да излизат данни, тъй като

по време на мандата на Димитров голяма част от заповедите и решенията му бяха държани в строга тайна дори от общинския съвет.

 

Сегашният секретар Стойко Стоянов е един от хората, който най-активно събира подписи за кандидатурата на Николай Димитров за втори мандат, като обещаваше социални помощи срещу ангажимент да се гласува за Димитров.