Свободни работни места в Добрич на 13 януари

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 13 януари

ДБТ - Добрич
Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (бакалавър - медицинска сестра)            1

Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Компютърни науки (Информатика - Квалификация "Учител по информатика и информационни технологии"),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика и информатика),Висше / Математика (Учител по математика)           1

Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")           6

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Музикални и сценични изкуства (Учител по музика)           1

Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП, ПУПЧЕ, ПУНУП)           1

Психолог, Образование - Висше / Психология           1

Счетоводител, оперативен, Образование - Висше / Счетоводство и данъчно облагане,Средно / Счетоводство и данъчно облагане           1

Рехабилитатор, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация           1

Кинезитерапевт, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация (КИНЕЗИТЕРАПЕВТ/РЕХАБИЛИТАТОР)           1

Обслужващ, магазин, Образование - Основно           3

Крояч, обувни изделия, Образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Крояч)           1

Охранител, Образование - Основно,Средно / Сигурност,Средно           10

Размножител, ксерокс и офсетна печатарска машина, Образование - Средно           1

Готвач, Образование - Средно (Готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно (Готвач)           10

Работник, зареждане на акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия           12

Леяр, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия           2

Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Висше / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно           5

Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно           15

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           1

Технически сътрудник, Образование - Средно,Средно / Секретарски и административни офис дейности           1

Пласьор, стоки, Образование - Средно,Средно / Транспортни  услуги           1

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно           10

Филиал Балчик

Майстор, производство на хлебни изделия, Образование - Средно           2

Сервитьор, Образование - Средно           4

Готвач, Образование - Средно           3