Изложба "Добрич ликува!" в библиотека "Дора Габе"

По повод 71 години от подписването на Крайовския договор и възвръщането на Южна Добруджа към пределите на България Регионална библиотека „Дора Габе” организира изложба на библиотечни документи под наслов "Добрич ликува!".

Изложба "Добрич ликува!" в библиотека "Дора Габе"

За тържествата по случай освобождението на град Добрич разказват различни по вид библиотечни материали – книги, научни сборници, периодични издания и фотографии.

 

Експозицията проследява Добруджанския въпрос, съдбата и борбите на българите от Южна Добруджа под румънска власт, сключването на Крайовския договор, спомени за несъгласието на добруджанци с принудителното изселване на техните сънародници от Северна Добруджа през есента на 1940 г.

 

Интерес представляват старите добрички вестници „Добруджански глас” от месеците септември и октомври 1940 г., с основатели Любен Станчев и Яни х. Янев, които отразяват радостта на българите при освобождението на Южна Добруджа: редакционните статии „Добруджа е свободна”, „Към скъпите братя от Северна Добруджа”, поздравление на цар Борис III  към добричлии и др.

 

Специален акцент е поставен върху художествени произведения, които отразяват спомени за онези паметни дни – на Веселина Малчева, Николай Генов, Данаил Бекяров, Любен Бешков и др. Отглас от празничното настроение на 25 септември 1940 г. намира в стиховете на Георги Райчев, Кирил Христов, Дора Габе, Кольо Герджиков и др.

 

Изложбата се намира в централното фоайе на библиотеката и ще остане до 15 октомври 2011 г.