Родословни дръвчета на професиите сътвориха четвъртокласниците от СУ „Димитър Талев“

Поредица от тренинги на тема „Моето семейно дърво на професиите“ организира Център за личностно развитие, функциониращ в Иновативно училище „Димитър Талев“ в Добрич.

Родословни дръвчета на професиите сътвориха четвъртокласниците от СУ „Димитър Талев“


Седмица преди провеждане на тренингите четвъртокласниците получиха задание - да подготвят с подкрепата на своите родители, баби и дядовци семейно дърво на професиите, което да представят пред своите съученици в определения за това ден.


Малчуганите бяха изпълнили задачата отлично – проучили и описали подробно, кои са професиите, упражнявани в техния род, какво знаят за тях, какви личностни качества и умения се изискват, за да се упражняват, кои са най - предпочитаните професии в техния род при жените и съответно при мъжете – строители, продавачи, счетоводители, фермери, хлебари, учители, лекари, компютърни специалисти, готвачи, шивачи, фризьори, монтьори.


Част от децата споделяха и за вече позабравени, по-рядко срещани професии, упражнявани в рода им, например - пастир, златар, кожухар, като разказваха, какво знаят за тях. 


Всяко дете сподели, коя е професията, за която мечтае и защо точно тази професия му е най – любима. Част от тях споделиха, че биха наследили семейния бизнес на своите родители - земеделски производители и ресторантьори.Съвместно с класните ръководители и педагогическия съветник децата оформиха красиви книжки „Семейните дръвчета на четвърти клас“.


В края на дейностите четвъртокласниците се обединиха около идеята, че ако човек харесва това, което прави, ще се чувства истински щастлив.