90% от размера на възнаграждението на кмета на Община Добричка, ще получава председателят на Общинския съвет

Определиха заплата на председателя на Общинския съвет на Община Добричка провело се днес редовно заседание на ДОбС.

90% от размера на възнаграждението на кмета на Община Добричка, ще получава председателят на Общинския съвет

Председателят на Добричкия общински съвет Дико Иванов ще получава месечна заплата в размер на 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината. Той ще е на пълно работно време с продължителност 8 часа дневно, или 40 часа на седмица. Иванов ще получава месечна работна заплата в размер на 2 851 лв.