Наторете лозите сега за по-качествено грозде догодина

Сега е моментът, в който трябва да извършите основното торене с фосфорни и калиеви торове, след което трябва да изорете почвата на дълбочина 18-20 см.

Наторете лозите сега за по-качествено грозде догодина

Торенето е едно от основните мероприятия, определящо развитието на силни лози, от които се получават устойчиви по количество и качество добиви, напомнят от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). Чрез основното торене се поддържа почвеното плодородие и растенията се снабдяват с необходимите им хранителни елементи.


Лозата има мощно развита коренова система, обхваща голям обем почва, което дава възможност за извличане на необходимите хранителни вещества. Лозата с успех усвоява фосфора от трудно разтворими фосфорни форми, като фосфоритното брашно и хиперфосфата. Освен това лозата натрупва голям запас от хранителни вещества в някои органи и тъкани и бързо да ги транспортира към мястото на потребление.

Трябва да се има предвид, че торовете, които съдържат хлор, влияят отрицателно върху качеството на зърното, поради което за торене трябва да се предпочита калиевия сулфат. Ако се налага да се внесе калиев хлорид, това да стане при винени сортове. Като калиев тор може да се използва пепелта от изгарянето на лозовите пръчки, слама и други растителни остатъци в норма 60-100 кг/дка.