Свободни работни места в Добрич на 11 ноември

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 11 ноември

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати         5

Чистач/ Хигиенист         1

Дезинфектор, Образование - Висше / Естествени науки-комбинирани програми (Биология, Химия, Екология-ДДД),Средно (Дезинфекция, дезинсекция, дератизация)         1

Главен експерт, Образование - Висше / Компютърни науки (Информатика и Информационни технологии)         1

Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")         6

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Основно (Водач на тежкотоварен автомобил),Средно / Транспортни  услуги (Водач на тежкотоварен автомобил)         2

Работник, консервна фабрика, Образование - Средно         6

Оператор, машина за обработка на фолио, Образование - Средно         1

Монтажник, електрооборудване, Образование - Средно / Електротехника и енергетика         2

Електромонтьор, Образование - Средно / Електротехника и енергетика,Средно         4

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)         2

Машинен оператор, металообработващи машини, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Оператор на металорежещи машини)         2

Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно         5

Кранист, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Курс за автокран до 16 тона и с неограничена товароподемност.),Средно ( правоспособност за кранист),Основно (правоспособност за кранист)         1

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно         1

Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)         2

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно / Строителство (ВиК специалист),Средно         2

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно / Строителство (водопроводчик),Основно (водопроводчик)         1

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно / Строителство (Машинист еднокофов багер),Основно (Машинист еднокофов багер)         1

Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (Водач на товарен автомобил),Основно (Водач на товарен автомобил)         1

Консултант, продажби ИКТ, Образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно         1

Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия         4

Картотекар, Образование - Средно,Средно / Секретарски и административни офис дейности         1

Филиал Балчик

Гладач, преса (ръчно), Образование - Средно         4

Контрольор, качество, Образование - Средно         1

Шивач, Образование - Средно         5

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник, промишлено предприятие )         1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Производствени технологии – текстил, облекло)         1

Изпълнител, Образование - Средно,Основно         1