820 първолаци тръгват на училище в Добрич на 15 септември

Кметът на Добрич Детелина Николова ще открие Новата учебна година в Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий".

820 първолаци тръгват на училище в Добрич на 15 септември

820 първокласници ще прекрачат училищния праг на 15 септември в Добрич. Всички малчугани, които за първи път ще чуят училищния звънец ще получат от Кмета на Добрич детската книжка „Здравей, училище” с лично поздравление.


 

Общинските училища ще започнат Новата учебна година в 9.00 часа с издигане на Националния Флаг и Химна на Република България.

 

Забавачниците за 2011/2012 година ще посрещнат за първи път 553 деца в 22 групи в обновени сгради.

 

В общинските училища ще се обучават 8 951 ученика в 403 паралелки.

 

Предвидените паралелки с прием от завършен седми клас в общинските училища са реализирани.

 

Община град Добрич осигури над 400 хиляди лева за ремонт на всички 18 училища и 17 детски градини.

 

Ремонтите в учебните заведения приключиха навреме. Извършена е подмяна на дограми, хидроизолация на покриви, доставки и монтаж на газонафтови горелки, ремонт на физкултурен салон, укрепване и саниране на основен корпус, изграждане на вентилационни системи за кухни и изолатор за деца. Освен това е направена профилактика на отоплителните инсталации, основно са почистени дворовете, сградите и помещенията. Осигурени са много добри хигиенно-санитарни условия. Във всички ЦДГ и училища са създадени противопожарни и противоаварийни условия и безопасност на движение в района за децата и учениците. Проверките, които Община град Добрич и РЗИ извършиха показват, че всички общински учебни заведения са много добре подготвени и освежени за Новата 2011/2012 учебна година.

 

Закупени са и са доставени навреме необходимите учебници и учебни помагала за учениците от първи до седми клас и подготвителните групи от детските градини на стойност около 555 хиляди лева.

Община град Добрич изказва своята благодарност на всички училищни ръководства, педагози, служители, родители за проявеното съпричастие в решаване на основната ни задача - добричките деца да се обучават и възпитават в добри и качествени условия.