Свободни работни места в Добрич на 24 октомври

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 24 октомври

ДБТ - Добрич


Чистач/ Хигиенист  1

Личен асистент, Без образование2

Дезинфектор, Образование - Висше / Естествени науки-комбинирани програми (Биология, Химия, Екология-ДДД),Средно (Дезинфекция, дезинсекция, дератизация)1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)  1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)  1

Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")  6

Възпитател, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Бакалавър/магистър ,БЗО ХОСС), Език - Английски1

Пакетировач, Образование - Начално,Средно,Основно  1

Машинен оператор, шиене на бродерия, Образование - Основно  1

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Основно (Водач на тежкотоварен автомобил),Средно / Транспортни  услуги (Водач на тежкотоварен автомобил)  2

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Основно (категория С, Е),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (категория С, Е)4

Крояч, текстилОсновно (крояч, текстил),Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1

Огняр, Образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )1

Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  3

Обслужващ, магазин, Образование - Основно,Средно / Търговия на едро и дребно  2

Касиер, домакин, Образование - Средно  1

Оператор, машина за обработка на фолио, Образование - Средно  1

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно / Други неопределени специалности2

Шофьор, автобус, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор C Д)  1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор CE),Основно (шофьор CE)  2

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно / Строителство (ВиК специалист),Средно  3

Счетоводител, оперативен, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане,Висше / Счетоводство и данъчно облагане  1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини ),Основно (правоспособност за пътно-строителни машини )  5

Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Основно  2

Консултант, продажби ИКТ, Образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно2

Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  1

Сладкар, Образование - Средно / Хранителни технологии (сладкар),Основно (сладкар)  1

Кредитен специалист, банка, Образование - Средно,Висше3

Обслужващ, бензиностанция/газостанция, Образование - Средно,Основно  1

Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  2

Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно2

Картотекар, Образование - Средно,Средно / Секретарски и административни офис дейности  1

Обслужващ, бензиностанция/газостанция, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  1

Филиал Балчик

Гладач, преса (ръчно), Образование - Основно  2

Крояч, платна,Образование - Основно  2

Шивач, Образование - Средно  1

Контрольор, качество, Образование - Средно  2

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник, промишлено предприятие )  1

Техник, компютърни системи, Образование - Средно / Компютърни науки (Монтаж ,настройка и поддръжка на компютърни мрежи), Език - Английски  1

Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Производствени технологии – текстил, облекло)  1