Свободни работни места в Добрич на 23 октомври

Свободни работни места в Добрич на 23 октомври
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Чистач/ Хигиенист        1


Личен асистент,Без образование        2


Дезинфектор, Образование - Висше / Естествени науки-комбинирани програми (Биология, Химия, Екология-ДДД),Средно (Дезинфекция, дезинсекция, дератизация)        1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)        1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)        1


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")        6


Възпитател, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Бакалавър/магистър ,БЗО ХОСС)        1


Пакетировач, Образование - Начално,Средно,Основно        1


Машинен оператор, шиене на бродерия, Образование - Основно        1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Основно (Водач на тежкотоварен автомобил),Средно / Транспортни  услуги (Водач на тежкотоварен автомобил)        2


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Основно (категория С, Е),Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (категория С, Е)        5


Крояч, текстил, Образование - Основно (крояч, текстил),Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        1


Огняр, Образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )        1


Общ работник, Образование - Основно,Без образование        1


Транжор, Образование - Основно,Начално,Средно        1


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        3


Обслужващ, магазин, Образование - Основно,Средно / Търговия на едро и дребно        2


Оператор, машина за обработка на фолио, Образование - Средно        1


Касиер, домакин, Образование - Средно        1


Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно / Други неопределени специалности        2


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор CE),Основно (шофьор CE)        2


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно        1


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно / Строителство (ВиК специалист),Средно        3


Банков служител, касиер/ Касиер, банка, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане        1


Счетоводител, оперативен, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане,Висше / Счетоводство и данъчно облагане        1


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини ),Основно (правоспособност за пътно-строителни машини )        5


Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Основно        2


Консултант, продажби ИКТ, Образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно        2


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        1


Сладкар, Образование - Средно / Хранителни технологии (сладкар),Основно (сладкар)        1


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно,Висше        3


Обслужващ, бензиностанция/газостанция, Образование - Средно,Основно        1


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно        2


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно        2


Картотекар, Образование - Средно,Средно / Секретарски и административни офис дейности        1


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно        1


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно        1


Филиал Балчик


Гладач, преса (ръчно), Образование - Основно        2


Крояч, платна, Образование - Основно        2


Контрольор, качество, Образование - Средно        2


Шивач, Образование - Средно        1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник, промишлено предприятие )        1


Техник, компютърни системи, Образование - Средно / Компютърни науки (Монтаж ,настройка и поддръжка на компютърни мрежи.)        1


Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        1


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Производствени технологии – текстил, облекло)        1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+