Областният управител служебно назначи временен кмет на Община Генерал Тошево и село Пчеларово

Областният управител Красимир Кирилов е издал заповеди, с които назначава кметове на Община Генерал Тошево и село Пчеларово в изпълнение на разписаните му правомощия в Закона за местно самоуправление и местна администрация.

Областният управител служебно назначи временен кмет на Община Генерал Тошево и село Пчеларово

От пресцентъра на Областната администрация съобщават, че до служебно назначаване на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Генерал Тошево се е стигнало, след като Общинският съвет на Генерал Тошево е препотвърдил решение за временно изпълняващ функциите на кмет по предложение на общински съветник. 


Областният управител служебно ще назначи временно изпълняващ длъжността кмет на Община Генерал Тошево

Първото такова решение на ОбС от проведено заседание на 8 октомври е било върнато заради неспазените изисквания по чл. 42, ал. 8. Срокът, в който ОбС е можел да проведе заседание и да направи нов избор, е изтекъл на 18 октомври.

Съгласно изискването на нормативната уредба и в изпълнение на правомощията си областният управител е назначил за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Генерал Тошево, след изтичане на мандата на настоящия и до полагане на клетва от новоизбран такъв, Деян Димитров – заместник-кмет на Община Генерал Тошево.

Поводът да бъде назначен служебно кмет и на с. Пчеларово е неизпълнение в срок на ангажиментите на ОбС - Генерал Тошево. С решение на ОИК - Ген. Тошево, кметът на кметството в село Пчеларово – Антон Атанасов е регистриран като кандидат за кмет на кметство и участва в местните избори. На заседанията си на 8 и 16 октомври ОбС не е определил временен кмет на населеното място. С издадената  заповед от областният управител до полагане на клетва от новоизбрания е назначил Татяна Лазарова – кметски наместник на село Зограф.

Двете заповеди са изпратени до Община Генерал Тошево за сведение и изпълнение и са обявени по надлежния ред.