Организират показно занятие за действия при земетресение и пожар в с. Карапелит

На 25 октомври в СУ "Никола Вапцаров" с. Карапелит, Община Добричка ще се проведе показно занятие за изпълнение на Плана за защита при бедствия на пребиваващите, което е част от дейностите заложени в годишния план на училището.

Организират показно занятие за действия при земетресение и пожар в с. Карапелит

Цели на комплексното занятие:


1.Да се проверят на практика знанията и уменията на учениците, учителите и помощния персонал за действия в сложна обстановка.

2.Изграждане на практически навици и умения за организирано и без паника напускане на сградата при земетресение и пожар.

3.Провеждане на спасителни операции и оказване на първа долекарска помощ.

4.Подготовка и сглобяване на членовете на Щаба за изпълнение на Плана за защита при бедствия, за практическа работа по оценка и вземане на решение за организиране на спасителни дейности при усложнена обстановка.

В занятието ще вземат участие екипи на основните съставни части на единната спасителна система – РД ПБЗН Добрич и РС ПБЗН. Занятието ще започне в 10.00 ч. с обявяване на земетресение и възникнал от това пожар, като всички ученици, учители и служители организирано ще напуснат сградата по указания евакуационен план. Ще последва проверка на класовете и демонстрация на гасене на пожар и оказване на  първа помощ на изведените пострадали ученици. 

Гости ще бъдат инж.Тошко Петков-кмет на Община Добричка, представители на общинската администрация, представители на РУО гр. Добрич и всички  директори на училища и детски градини от общината.