Одобриха две маломерни самостоятелни паралелки в ОУ „Пейо К. Яворов” в с. Стефаново

Две самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици в гимназиален етап ще бъдат формирани в Обединено училище „Пейо К. Яворов” в с. Стефаново през учебната 2019/2020 година.

Одобриха две маломерни самостоятелни паралелки в ОУ „Пейо К. Яворов” в с. Стефаново

Това стана ясно на провело се днес редовно заседание на Общинския съвет на Община Добричка.


Докладната записка е внесена от кметът на Общината инж. Тошко Петков. Тя е във връзка с постъпило мотивирано искане от директорът на обединеното училище Жанета Паунова, за създаване на маломерни паралелки заради намаляващия брой на учениците и невъзможността им да посещават друго учебно заведение. 

Съветниците дадоха единодушното си съгласие за формирането на самостоятелни паралелки в VIII и  X клас с по 9 ученици в Обединено училище „Пейо К. Яворов” в с. Стефаново. За тях са осигурени средства в рамките на утвърдения за училището бюджет.