Младежите в Добрич утре ще могат да се информират за възможностите за намиране на работа и реализация

Дирекция „Бюро по труда” в Добрич организира информационно събитие по проект „Готови за работа”.

Младежите в Добрич утре ще могат да се информират за възможностите за намиране на работа и реализация

Информационна шатра ще бъде разположена на площад „Свобода” на 25 септември от 10 часа. Проектът е финансиран от Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.
Основната му цел е стимулиране на активността на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица, както и да се подобрят възможностите за намиране на работа и реализацията им на пазара на труда.

Идеята на инициатива е младежите да се запознаят с проекта, с дейността на дирекцията и възможностите за реализация на трудовия пазар.

Шатрата ще бъде разположена до основната сцена на площад „Свобода“.