Спират субсидиите на подпалвачите на стърнища

През последните седмици на десетки места в страната бяха подпалени стърнища край нивите, сигнализират земеделски производители, пострадали от вандалското отношение към земята и реколтата.

Спират субсидиите на подпалвачите на стърнища

От огъня вече са засегнати фермери в района на Добрич, Каварна и други части на Крайморска Добруджа. Заради задимяване от подпалени стърнища вчера беше затворен пътят между Силистра и Алфатар. Значително увеличение на пожарите от сухи треви и стърнища отчитат в Плевенска област, където огънят е бил гасен 63 пъти по тази причина. При пожар в землището на Кнежа в сряда са унищожени десетки декари царевица с капково напояване, което прави размерът на щетите огромен. 11 пожара в стърнища гасиха само в един ден от отминаващата седмица огнеборците във Великотърновско. Най-честата причина за възникналите пожари в Благоевградско са подпалените земеделски стърнища, става ясно от доклад на огнеборците в област Благоевград.
Въпреки че опожаряването на земеделските земи е забранено от няколко закона, то все още се ползва за „почистване“ на нивите. В последно време се лансира и тезата, че паленето на стърнища тази година е позволено, заради Африканската чума по свинете, което е абсолютна спекулация. „Няма облекчения за палеж в горските територии или стърнищата и заради АЧС“, коментира за Агрозона зам.-министърът на земеделието Атанас Добрев.

Без субсидии може да останат подпалвачите на стърнища. Това става ясно и от изявление, публикувано на страницата на Асоциацията на земеделските производители в България. Паленето на стърнища е закононарушение и ДФЗ може да редуцира до 100 % субсидиите, коментират от Асоциацията. Съгласно Европейското и националното право, наборът от правилата на Кръстосаното съответствие са задължителни за спазване от земеделските стопани, за да се получава пълния размер на субсидията, предупреждават експертите на АЗПБ.

В изявлението се казва, че част от правилата на Кръстосаното съответствие е Националният стандарт за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС 6), свързан с „Поддържане на нивото на органични вещества в почвата“, който забранява изгарянето на стърнищата. ДФ „Земеделие“ има правото да наложи  процент на редукция на субсидиите, който се определя индивидуално за всеки отделен случай на неспазване и който може да достигне 100%. Схемите и мерките, за които се прилага редуциране на плащанията при неспазване на Кръстосаното съответствие са:

схеми за директни плащания (СЕПП; преразпределително плащане; зелени директни плащания; плащане за млади земеделски стопани; доброволно обвързано с производството подпомагане; схемата за специално плащане за култура –памук);

годишни премии по компенсторните мерки на ПРСР (мярка 10 Агроекология и климат; мярка 11 Биологично земеделие; мярка 12 Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите; мярка 13 Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения и мярка 14 Хуманно отношение към животните);

плащания по мерки на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (мерки Преструктуриране и конверсия на лозя и Събиране на реколтата на зелено от Програмата за периода 2014-2018 г.; мярка Преструктуриране и конверсия на лозя от Програмата за периода 2019-2023 г.)

АЗПБ вече се е обърнала към аграрното министерство и ДФ „Земеделие“ с апел да се завиши контролът, както и прилагането на всички разрешени мерки и санкции.