Районен съд – Балчик е в нова сграда

Районен съд – Балчик, от вчера работи на втория и третия етаж на сградата на бившето АПК в града, сега частна собственост.

Районен съд – Балчик е в нова сграда
Помещенията са наети от Министерството на правосъдието, след като община Балчик даде срок до 12.09.2011 г. да бъде освободен ползваният като Съдебна палата имот в центъра на града. Сградата има сериозни строителни дефекти, а наводнения, предизвикани от повреден водопровод, влошиха още повече състоянието й и я направи негодна и опасна за работещите и за потребителите на съдени услуги.


С разрешение на Министерството на правосъдието, Районна прокуратура и Районен съд – Балчик, вече ползват третия етаж на сградата на бившето АПК, и две помещения на втория етаж. На него са разположени също Службата по вписвания и Съдебната охрана.

Пресцентърът на Окръжен съд – Добрич, припомня, че през месец май Министерският съвет предостави за ползване на Министерство на правосъдието военно поделение в Балчик. За превръщането му Съдебна палата обаче е необходим съществен ремонт.