Свободни работни места в Добрич на 19 септември

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 19 септември

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати  9

Зареждач, материали и полуфабрикати  5

Чистач/ Хигиенист, Без образование  2

Работник, сглобяване на детайли, Без образование,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Основно (сглобяване на детайли в мебелното производство),Начално1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / Български език и литература (БЕЛ и НЕ), Немски1

Медицинска сестра, Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра )  1

Счетоводител, Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър), Английски1

Графичен дизайнер, Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)  1

Консултант, поддръжка на информационни технологии, Висше / Компютърни науки (Информатика и информационни технологии)  1

Лекар, Висше / Медицина  6

Трудотерапевт, Висше / Науки за образованието,Висше / Изящни изкуства,Висше / Социална работа с деца и младежи  1

Учител на деца с езиково-говорни нарушения, Висше / Подготовка на детски учители (ЛОГОПЕДИЯ,ЛОГОПЕДАГОГИКА,СЛУХОВО-РЕЧЕВИ РЕХАБИЛИТАТОР)  1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Висше / Подготовка на начални учители (Магистър и Бакалавър- НУПЧЕ)Английски  1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Висше / Подготовка на начални учители (НУП с руски език), Руски  1

Възпитател, Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител), Английски  1

Технолог, облекло, Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2

Администратор, хотел, Висше / Терапия и рехабилитация, Английски, Руски1

Механик, промишлено оборудванеВисше,Професионален колеж,Средно  2

Животновъд, Начално,Основно  2

Производител, обувки (ръчно), Начално,Основно  8

Общ работник, Начално,Основно,Без образование  5

Шивач, мъжко/дамско облекло, Начално,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)  10

Шофьор, лекотоварен автомобил, Основно (шофьор C),Средно / Транспортни  услуги (шофьор C)  1

Камериер/камериерка, Основно,Без образование  1

Сервитьор, Основно,Средно  3

Изпълнител, Основно,Средно  1

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Основно,Средно (водопроводчик)  1

Цепач, Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2

Общ работник, Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно1

Общ работник, промишлеността, Основно,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  10

БарманСредно, 5

Социален работник, Средно  1

Камериер/камериерка, хотел, Средно  1

Машинен оператор, Средно  1

Помощник-възпитател, Средно  1

Машинист, еднокофов багер, Средно (багерист, еднокофов багер),Основно (багерист, еднокофов багер)  1

Огняр, Средно (огняр ),Средно / Други неопределени специалности (огняр )  1

Електротехник, строителен, Средно / Електротехника и енергетика (електротехника),Средно  2

Електротехник, промишлено предприятие, Средно / Електротехника и енергетика (Електротехника,),Основно (Ел. техник)  1

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника)  1

Специалист, труд и работна заплата, Средно / Икономически науки,Висше / Икономически науки (Икономист)  1

Заварчик, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик),Основно (заварчик)  1

Шлосер, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)  2

Стругар, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Основно (Стругар)  1

Контрольор, качество, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2

Гладач, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Начално,Основно  5

Крояч, текстил, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  1

Крояч, обувни изделия, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  3

Шивач, обувки, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  10

Крояч, обувни изделия, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (крояч),Начално (крояч)  1

Шивач, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Начално  5

Шивач, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1

Птицевъд, Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)  2

Животновъд, Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно  4

Охранител, Средно / Сигурност,Средно  1

Водач, селскостопански машини, Средно / Транспортни  услуги (Водач на селскостопански машини - трактор и комбайл)  1

Диспечер, транспортни средства, Средно / Транспортни  услуги,Средно  2

Готвач, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно  1

Сервитьор, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно  1

Работник, сладкарско производство, Средно / Хранителни технологии,Основно  2

Работник, правене на колбаси, Средно / Хранителни технологии,Средно  2

Общ работник, промишлеността, Средно,Основно  3

Сервитьор, Средно,Основно  10

Образователен медиатор, Средно,Основно, Турски2

Камериер/камериерка, хотел, Средно,Основно,Без образование  3

Оператор, производство на акумулатори, Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  2

Монтажник, изделия от дърво, Средно,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло  1

Крояч, текстил, Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1

Шофьор, автобус, Средно,Средно / Транспортни  услуги  1

Продавач-консултант, Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  3

Продавач-консултант, Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  1

Продавач-консултант, Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  1

ТранжорСредно,Средно / Хранителни технологии  2

Мелач, суровини и полуфабрикати, Средно,Средно / Хранителни технологии, Английски  2

Колач, животни, Средно,Средно / Хранителни технологии  4

Филиал Балчик

Помощник кухня, заведение за бързо хранене  4

Крояч, платна, Основно  3

Гладач, преса (ръчно), Основно  2

Санитар, Средно  2

Шивач, Средно  5

Продавач-консултант, Средно  1

Електротехник, промишлено предприятие, Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)  1

Медицинска сестра, Средно / Медицина  2

Болногледач, Средно / Медицина (Болногледач.)  3

Организатор, производство, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи1

Склададжия, Средно,Висше  1

Образователен медиатор, Средно,Висше  1