Свободни работни места в Добрич на 19 септември

Свободни работни места в Добрич на 19 септември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати  9


Зареждач, материали и полуфабрикати  5


Чистач/ Хигиенист, Без образование  2


Работник, сглобяване на детайли, Без образование,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Основно (сглобяване на детайли в мебелното производство),Начално1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / Български език и литература (БЕЛ и НЕ), Немски1


Медицинска сестра, Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра )  1


Счетоводител, Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър), Английски1


Графичен дизайнер, Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)  1


Консултант, поддръжка на информационни технологии, Висше / Компютърни науки (Информатика и информационни технологии)  1


Лекар, Висше / Медицина  6


Трудотерапевт, Висше / Науки за образованието,Висше / Изящни изкуства,Висше / Социална работа с деца и младежи  1


Учител на деца с езиково-говорни нарушения, Висше / Подготовка на детски учители (ЛОГОПЕДИЯ,ЛОГОПЕДАГОГИКА,СЛУХОВО-РЕЧЕВИ РЕХАБИЛИТАТОР)  1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Висше / Подготовка на начални учители (Магистър и Бакалавър- НУПЧЕ)Английски  1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Висше / Подготовка на начални учители (НУП с руски език), Руски  1


Възпитател, Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител), Английски  1


Технолог, облекло, Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2


Администратор, хотел, Висше / Терапия и рехабилитация, Английски, Руски1


Механик, промишлено оборудванеВисше,Професионален колеж,Средно  2


Животновъд, Начално,Основно  2


Производител, обувки (ръчно), Начално,Основно  8


Общ работник, Начално,Основно,Без образование  5


Шивач, мъжко/дамско облекло, Начално,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)  10


Шофьор, лекотоварен автомобил, Основно (шофьор C),Средно / Транспортни  услуги (шофьор C)  1


Камериер/камериерка, Основно,Без образование  1


Сервитьор, Основно,Средно  3


Изпълнител, Основно,Средно  1


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Основно,Средно (водопроводчик)  1


Цепач, Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2


Общ работник, Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно1


Общ работник, промишлеността, Основно,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  10


БарманСредно, 5


Социален работник, Средно  1


Камериер/камериерка, хотел, Средно  1


Машинен оператор, Средно  1


Помощник-възпитател, Средно  1


Машинист, еднокофов багер, Средно (багерист, еднокофов багер),Основно (багерист, еднокофов багер)  1


Огняр, Средно (огняр ),Средно / Други неопределени специалности (огняр )  1


Електротехник, строителен, Средно / Електротехника и енергетика (електротехника),Средно  2


Електротехник, промишлено предприятие, Средно / Електротехника и енергетика (Електротехника,),Основно (Ел. техник)  1


Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника)  1


Специалист, труд и работна заплата, Средно / Икономически науки,Висше / Икономически науки (Икономист)  1


Заварчик, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик),Основно (заварчик)  1


Шлосер, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)  2


Стругар, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Основно (Стругар)  1


Контрольор, качество, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2


Гладач, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Начално,Основно  5


Крояч, текстил, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  1


Крояч, обувни изделия, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  3


Шивач, обувки, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  10


Крояч, обувни изделия, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (крояч),Начално (крояч)  1


Шивач, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Начално  5


Шивач, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1


Птицевъд, Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)  2


Животновъд, Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно  4


Охранител, Средно / Сигурност,Средно  1


Водач, селскостопански машини, Средно / Транспортни  услуги (Водач на селскостопански машини - трактор и комбайл)  1


Диспечер, транспортни средства, Средно / Транспортни  услуги,Средно  2


Готвач, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно  1


Сервитьор, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно  1


Работник, сладкарско производство, Средно / Хранителни технологии,Основно  2


Работник, правене на колбаси, Средно / Хранителни технологии,Средно  2


Общ работник, промишлеността, Средно,Основно  3


Сервитьор, Средно,Основно  10


Образователен медиатор, Средно,Основно, Турски2


Камериер/камериерка, хотел, Средно,Основно,Без образование  3


Оператор, производство на акумулатори, Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  2


Монтажник, изделия от дърво, Средно,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло  1


Крояч, текстил, Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Шофьор, автобус, Средно,Средно / Транспортни  услуги  1


Продавач-консултант, Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  3


Продавач-консултант, Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  1


Продавач-консултант, Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  1


ТранжорСредно,Средно / Хранителни технологии  2


Мелач, суровини и полуфабрикати, Средно,Средно / Хранителни технологии, Английски  2


Колач, животни, Средно,Средно / Хранителни технологии  4


Филиал Балчик


Помощник кухня, заведение за бързо хранене  4


Крояч, платна, Основно  3


Гладач, преса (ръчно), Основно  2


Санитар, Средно  2


Шивач, Средно  5


Продавач-консултант, Средно  1


Електротехник, промишлено предприятие, Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)  1


Медицинска сестра, Средно / Медицина  2


Болногледач, Средно / Медицина (Болногледач.)  3


Организатор, производство, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи1


Склададжия, Средно,Висше  1


Образователен медиатор, Средно,Висше  1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+