Д-р Баева ще бъде временен кмет на Община Добрич

Зам.-кметът по Хуманитарни дейности д-р Емилия Баева ще бъде временно изпълняващ длъжността кмет на Община Добрич, реши Общинският съвет днес.

Д-р Баева ще бъде временен кмет на Община Добрич

Д-р Баева ще изпълнява длъжността до полагане на клетва от новия кмет на Добрич. 
Мандатът на настоящия кмет Йордан Йорданов е започнал на 5 ноември, 2015 година и изтича на същата дата тази година. 

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, когато кмет на община се регистрира като кандидат за местните избори, в седемдневен срок преди края на мандата, Общинският съвет избира временно изпълняващ кмет за срок до полагане на клетва от новоизбрания такъв. 

Предложението д-р Емилия Баева да бъде временно изпълняващ длъжността кмет на Община Добрич беше подкрепено от 28 общински съветници, против и въздържали се нямаше.