Децата и младежите с интелектуални затруднения се включиха в инициативата „Да изчистим България заедно”

Потребителите на ДЦДУ и ДЦПЛУ се включиха активно в инициативата на на bTV Media Group „Да изчистим България заедно“.

Децата и младежите с интелектуални затруднения се включиха в инициативата „Да изчистим България заедно”
Те почистиха площите около социалните заведения. Целта е да се покаже на обществото, че и те могат и са част от всички нас.


Кампанията „Да изчистим България заедно” е най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста и красива в дългосрочен план. Главната роля в инициативата е поверена на гражданите, които с действията и начина си на мислене, се превръщат от доброволци за един ден в неизменни посланици на каузата да почистим и облагородим страната си. 


Денят на голямото почистване тази година е 14 септември.Общинската администрация в Добрич ще осигури чували и ръкавици за всички регистрирани участници, които ще може да получите след 14:00 часа, на 12 септември 2019г. в стая № 419 и № 420 в сградата на общинска администрация.