Приключиха ремонтните дейности в Професионалната гимназия по земеделие в Генерал Тошево

Официална церемония по повод приключването на строителните дейности и откриването на обновената сграда на Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ – гр. Генерал Тошево" ще се състои на 16 септември, от 10 часа.

Приключиха ремонтните дейности в Професионалната гимназия по земеделие в Генерал Тошево

Проектът „Модернизация на образователната инфраструктура в Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ – гр. Генерал Тошево" е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.
Главната цел на проекта е създаване на условия за модерни образователни услуги чрез цялостно обновяване на образователната инфраструктура на Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински“, гр. Генерал Тошево.

Основните дейности, които бяха изпълнени в рамките на договора за СМР са:

• Изпълнение на мерки за енергийна ефективност;

• Основен ремонт на покрива;

• Подмяна на отоплителната, електроинсталацията и ВиК инсталацията;

• Цялостен вътрешен ремонт на сградата;

• Основен ремонт на физкултурния салон;

• Ремонт на откритите спортни площадки и прилежащото дворно място.

С изпълнението на договора в сградата бяха създадени условия за достъп на хора с увреждания като на 1-вия и 2-рия етаж са адаптирани по един санитарен възел, а в допълнение е закупен и стълбищен робот за преодоляване на стълбите в училището.

Общата стойност на строително-ремонтните дейности възлиза на 1 365 000 лв., от които 1 115 000 лв. са европейско финансиране, а останалите средства в размер на 250 000 лв. са собствено финансиране от инвестиционната програма на Министерството на образованието и науката.