Обучение на тема „Библиотеките и поколение Z: предизвикателства и възможности” се проведе в РБ „Дора Габе”

Обучение на тема „Библиотеките и поколение Z: предизвикателства и възможности” с лектор Наталия Георгиева, консултант се проведе на 11 и 12 септември в Регионална библиотека „Дора Габе”.

Обучение на тема „Библиотеките и поколение Z: предизвикателства и възможности” се проведе в РБ „Дора Габе”

Курсът е част от учебната програма на Центъра за продължаващо образование на библиотекари при ББИА. В обучението се включиха 8 библиотечни специалисти от Регионалната библиотека в Добрич.
Обучението бе фокусирано върху идентифицирането на иновативни услуги и подходи, които обществените библиотеки могат да предложат на представителите на поколението Z. Двудневното практически насочено обучение даде отговори на много въпроси, стоящи пред библиотекарите – какъв е профила на тейнейджърите, родени между 1995 и 2000 г., какви са техните потребности, нови подходи за разработване на услуги за поколението Z, дизайн на услугите и тяхното концептуализиране.

По време на обучението участниците бяха насърчавани да търсят практическo приложение на придобитите знания и умения в решаване на различни казуси – как да комуникираме с поколението Z, какво може да промени библиотеката в подхода си към младите хора и др. Застъпена бе необходимостта от оформянето на тийн зони в библиотеката, която да се развива като активен информационен и ресурсен център, който формира грамотност.

Обучението завърши с изведени конкретни услуги за целевата група, които библиотеката може да разработи в бъдеще. Библиотечните специалисти получиха увереност, че библиотеката има ресурс да предлага нови услуги за повишаване четивната, дигиталната, здравната, функционалната и др. грамотност на тийнейджърите.