Няма глобени стопани на кучета при проверките в градския парк на Добрич

Няма глобени стопани на кучета при извършените съвместни проверки на екоинспектори и служители на Общинската полиция, съобщиха от местната администрация в отговор на запитване от Добрич Онлайн.

Няма глобени стопани на кучета при проверките в градския парк на Добрич

Контролът е бил направен през месец юли в градския парк “Свети Георги”. При проверките служителите не са констатирали нарушения по чл. 20 от Наредбата за отглеждане на кучета, за овладяване популацията на безстопанствените животни на територията на Община град Добрич и организация на работа и условия на отглеждане на кучета в Общинския приют за безстопанствени животни. В нея се посочва, че при дефекация на открити площадки, собственикът на кучето е длъжен да почисти замърсеното място с подходящи средства.
Както Добрич Онлайн писа проверките ще се извършват периодично, а налаганите глоби ще бъдат от 50 лева при нарушение. Средствата ще се използвани за намаляване популацията на безстопанствените животни в града. 

Собствениците на кучета са длъжни да регистрират своя домашен любимец в Дирекцията “Местни данъци и такси” в Община Добрич. Годишната такса е 20 лева, а за породите питбул и бултериер тя е в размер на 100 лева.

3 790 лева са постъпилите данъци от таксата за притежание на куче. Сумата е събрана от 146 собственици за 157 кучета, а средствата са от постъпления за първите седем месеца на тази година, както и от предходната.

Освободени от такса са кастрираните кучета, водачите на инвалиди, служебните кучета в организациите на бюджетна издръжка, при използване за опитни цели, както и от Българския червен кръст. Освен това при поставяне на микрочип, домашният любимец е освободен от таксата за първата година от регистрирането му при ветеринарния лекар.