Глоба от 2000 лева ще плати жена, представила неверни сведения с цел да получи средства от проект за младежка заетост

На първа инстанция приключи дело срещу двама подсъдими, обвинени, че са представили неверни сведения, за да получат средства от проект за младежка заетост.

Глоба от 2000 лева ще плати жена, представила неверни сведения с цел да получи средства от проект за младежка заетост

Обвинението беше повдигнато срещу 31-годишен управител на добричка фирма и неговата майка, която била упълномощена да върши административна дейност в дружеството.
Окръжният съд в Добрич постанови оправдателна присъда по отношение на 31-годишния мъж и призна за виновна подсъдимата. Съдебният състав прие за установено, че в периода от 10 май до 28 юли 2016г., в Добрич, при условията на продължавано престъпление, тя е представила неверни сведения, за да получи средства в общ размер от 3129.47 лв. от проект „Обучение и заетост за младите хора“, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Неверните данни били включени в четири искания за плащане, представени пред Дирекция „Бюро по труда“ - Добрич и се отнасяли за трима наети по проекта младежи и служител на фирмата, посочен за техен наставник. В документите било невярно отразено, че за различен период от време всеки от младежите е работил във фирмата и е бил обучаван.

За извършеното деяние съдът наложи на подсъдимата административно наказание – глоба от 2000 лева, като я освободи от наказателна отговорност, след като прецени, че са налице законовите предпоставки за това. Постановено беше тя да плати и направените по делото разноски на обща стойност 1486.47 лева.

Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд - Варна в 15-дневен срок