Съдът потвърди временното отстраняване на Тодор Гикински от длъжността изпълнителен директор на ВиК - Добрич

Състав на Окръжния съд в Добрич не одобри жалбата на изпълнителния директор на „ВиК Добрич“ АД Тодор Гикински срещу определение на Районния съд, с което той временно е отстранен от длъжност .

Съдът потвърди временното отстраняване на Тодор Гикински от длъжността изпълнителен директор на ВиК - Добрич

Гикински беше привлечен като обвиняем за това, че през периода от 10 до 14 февруари 2019 г. в с.Батово, обл. Добрич, в качеството си на управител на акционерното дружество, чрез посредственото извършителство на трети лица - работници и служители във фирмата, в нарушение на разпоредби от Закона за водите, е изградил съоръжение за водоползване от река Батовска. 
Сигнал за незаконно захранване с питейна вода на няколко села и част от Добрич проверява прокуратурата 

Според обвинението в района на помпена станция Батово - 2 е бил изграден земнонасипен бараж /бент/ за водохващане на водата от притока на река Батовска и отвеждането й по изградения гравитачен водопровод до водоема на помпената станция.

Образуваха досъдебно производство във връзка с изграденото в Батово съоръжение за използване на повърхностни води 

Съдът наложи мярката за процесуална принуда - „отстраняване на обвиняемия от длъжност“, след като прецени, че са налице всички предвидени в закона предпоставки за това.  Гикински обжалва, наложената му мярка днес, като състав на Окръжния съд в Добрич остави без уважение жалбата му.  

Съдът коментира, че в случая е налице обвинение за умишлено престъпление от общ характер, предполагаемо извършено от Тодор Гикински  във връзка с работата му - при упражняване на правомощия, произтичащи от длъжността „изпълнителен директор“ на ВиК - Добрич. От друга страна, е налична служебна зависимост на основните свидетели по делото, които са работници и служители в акционерното дружество. 

Тези обстоятелства безусловно налагат временното отстраняване от длъжност на изпълнителния директор на ВиК - Добрич до отпадането на нуждата от тази мярка, което изцяло зависи от развоя на продължаващото разследване и неговия краен резултат.

Воден от изложените съображения Окръжният съд потвърди вече наложената на Тодор Гикински мярка „отстраняване на обвиняемия от длъжност“.  Постановеният съдебен акт е окончателен.

Припомняме, че многократно граждани изразяваха недоволство на протести срещу предвижданото увеличение на водата в Добричка област. Въпреки това от началото на 2019 година новата комплексна цена на водата в областта стана 3,35 лева за кубик. На 28 декември, 2018 година, цената беше определена като пределна от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.

Тодор Гикински зае длъжността през август 2017 г., след като с решение на Общинския съвет в Сандански беше отстранен като директор на местното водно дружество - отново заради обвинение за престъпление.