Полезащитен горски пояс в района на село Стожер ще бъде почистен и залесен

Община Добричка се включва в мащабната кампания „Да изчистим България заедно“ на BTV Media Group, съобщават от местната администрация.

Полезащитен горски пояс в района на село Стожер ще бъде почистен и залесен

В населените места на община Добричка ще бъде организирано почистване на отделни замърсени терени. Служители от общинската администрация, съвместно с Държавното горско стопанство в Добрич, ще почистят полезащитен горски пояс, в землището на село Стожер. През есента същият ще бъде залесен.
Инициативата „Да изчистим България заедно“ ще се проведе на 14 септември, събота. Тя цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България по-чиста и красива в дългосрочен план.