Колежът в Добрич откри новата академична година

Колежът в Добрич при Шуменския университет ”Епископ К. Преславски” днес откри новата академична година

Колежът в Добрич откри новата академична година

На събитието са присъствали кметът на Добрич Йордан Йорданов, директорът на Колежа проф. д.м.н. Николай Янков, студенти и граждани. Записаните първокурсници тази година са около 150. По традиция студентите са били посрещнати с питка и шарена сол. 

Йордан Йорданов е пожелал на студентите и техните преподаватели здраве, да продължават да отстояват българското образование като наш най-голям капитал и да се радват на дръзновение, съобщават от местната администрация. 

В Колежа в Добрич се обучават годишно около 400 студенти в 3 професионални направления по 5 актуални за българското висше образование специалности - Информатика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език, Растителна защита. Магистърските програми обхващат допълнително около сто студенти.