Гикински ще обжалва мярката за отстраняването му от длъжност

Тодор Гикински ще обжалва решението на Районен съд – Добрич за отстраняването му от длъжността изпълнителен директор на ВиК.

Гикински ще обжалва мярката за отстраняването му от длъжност

Отстраняването беше поискано от Прокуратурата във връзка с досъдебно производство.
Гикински е обвиняем за това, че на 10 февруари т.г., в село Батово е изградил съоръжение за използване на повърхностни води, в нарушение на Закона за водите, Според обвинението в района на помпена станция Батово – 2 бил изграден земнонасипен бараж /бент/ за водохващане на водата от притока на река Батовска и отвеждането й по изградения гравитачен водопровод до черпателния водоем на помпената станция.

Изпълнителният директор на ВиК е привлечен в качеството на обвиняем за умишлено престъпление от общ характер, извършено във връзка с работата му, и има достатъчно основания да се счита, че служебното му положение ще създаде пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото, съобщават от съда. За ТВ Добрич Тодор Гикински съобщи, че ще обжалва мярката пред горната съдебна инстанция в посочения 3-дневен срок. Делото пред Окръжния съд е насрочено за 12 септември, от 13.30 часа.