Свободни работни места в Добрич на 5 септември

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 5 септември

ДБТ - Добрич
Зареждач, материали и полуфабрикати        10

Зареждач, материали и полуфабрикати        6

Чистач/ ХигиенистБез образование,Основно        1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (Учител по български език и литература)        1

Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)        1

Директор, музей/галерия, Образование - Висше / История и археология (магистър)        1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / История и археология (Учител по история)        1

Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Математика (Учител по математика и информатика)        1

Учител на деца с езиково-говорни нарушения, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (Логопед)        1

Възпитател, Образование - Висше / Подготовка на начални учители        1

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (Магистър, бакалавър - ПНУП)        1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (Магистър/бакалавър/професионален бакалавър -  НУП, НУПЧЕ, НУПИТ или ПУНУП - квалификация "Начален учител")        1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (Учител начален етап с информационни технологии)        1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (Учител НУП)        1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (Учител НУП)        1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители и науки за образованието  (комбинирани програми) (Старши учител по Изобразително училище и Технологии и предприемачество)        1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети        1

Учител, теоретично обучение, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Инженер/учител по практика - машиностроене, металообработване и металургия)        1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по български език и литература)        1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по география и икономика)        1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по география и икономика)        1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика и информатика)        1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Квалификация - учител по физическо възпитание и спорт)        1

Технолог, облекло, Образование - Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        2

Психолог, училищен, Образование - Висше / Психология (Учителска правоспособност)        1

Младши експерт, Образование - Висше / Строителство (Водоснабдителна, хидро-, електро, и съобщителна инфраструктура)        1

Старши специалист, Образование - Висше / Строителство (Специалист „Строителен техник и незаконно строителство“)        1

Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация        1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Философия и етика (Учител по философия)        1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Хуманитарни науки –комбинирани програми (Учител по история и цивилизация и география и икономика)        1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Учител по английски език)        1

Механик, промишлено оборудване, Образование - Висше,Професионален колеж,Средно        2

Производител, обувки (ръчно), Образование - Начално,Основно        10

Животновъд, Образование - Начално,Основно        2

Общ работник, Образование - Начално,Основно,Без образование        5

Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Начално,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)        10

Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно        2

Огняр, Образование - Основно (огняр),Средно (огняр)        1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )        2

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно,Начално        1

Сервитьор, Образование - Основно,Средно        3

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Основно,Средно (водопроводчик)        1

Цепач, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        2

Общ работник, Образование - Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно        1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно        1

Барман, Образование - Средно        5

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (багерист, еднокофов багер),Основно (багерист, еднокофов багер)        1

Огняр, Образование - Средно (Правоспособност за обслужване на парни котлии водогрейни котлипод високо налягане и газови съоръжения)        1

Огняр, Образование - Средно (Правоспособност за обслужване на парни котлии водогрейни котлипод високо налягане и газови съоръжения)        1

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)        2

Машинен оператор, металообработващи машини, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (технически специалности),Средно (технически специалности)        3

Водач, селскостопански машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Тракторист- „Твк“ , комбайнер)        1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор CE),Основно (шофьор CE)        2

Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        3

Гладач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Начално,Основно        5

Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно        10

Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно        3

Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (Шивач на обувки),Средно (Шивач на обувки)        3

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно        1

Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)        2

Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно        4

Технически сътрудник, Образование - Средно / Секретарски и административни офис дейности,Средно        1

Касиер, Образование - Средно / Секретарски и административни офис дейности,Средно        1

Охранител, Образование - Средно / Сигурност,Средно        1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)        1

Обслужващ, магазин, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно        5

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)        1

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно        1

Работник, сладкарско производство, Образование - Средно / Хранителни технологии,Основно        2

Работник, правене на колбаси, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно        2

Готвач, Образование - Средно,Основно        1

Сервитьор, Образование - Средно,Основно        10

Общ работник, промишлеността, Образование - Средно,Основно        3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно,Без образование        3

Оператор, производство на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия        5

Монтажник, изделия от дърво, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло        2

Крояч, текстил, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно        1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно        1

Транжор, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии        2

Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии        2

Колач, животни, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии        4

Филиал Балчик

Помощник кухня, заведение за бързо хранене        4

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / История и археология (Лектор по История.)        1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Музикални и сценични изкуства (Учител по изобразително изкуство и музика код 23305004)        1

Гладач, преса (ръчно), Образование - Основно        3

Крояч, платна, Образование - Основно        3

Санитар, Образование - Средно        2

Помощник-възпитател, Образование - Средно        1

Шивач, Образование - Средно        5

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)        1

Медицинска сестра, Образование - Средно / Медицина        2

Болногледач, Образование - Средно / Медицина (Болногледач.)        3

Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        1

Склададжия, Образование - Средно,Висше        1

Филиал Крушари

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Учител по руски език)        1