Отстраняват от длъжност директора на ВиК в Добрич?

Районният съд в Добрич ще гледа дело, образувано по искане на Районната прокуратура за отстраняване от длъжност на изпълнителния директор на ВиК - Добрич Тодор Гикински.

Отстраняват от длъжност директора на ВиК в Добрич?

Отстраняването се иска във връзка с водено досъдебно производство, по което Гикински е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 10 февруари т.г., в село Батово, обл. Добрич, в нарушение на Закона за водите, е изградил съоръжение за използване на повърхностни води - престъпление по чл. 353ж от НК.
Делото беше насрочено за вчера, но съдът не го разгледа по същество, тъй като обвиняемият заяви, че се отказва от защитника си и поиска да упълномощи друг адвокат. Съдът спази правото му на защита и отложи делото за днес - 4 септември, от 16.00 часа.

Съгласно законовите разпоредби съдът може да отстрани обвиняем от длъжност, когато той е привлечен за умишлено престъпление от общ характер, извършено във връзка с работата му, и има достатъчно основания да се счита, че служебното му положение ще създаде пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото.