Продължават дейностите по разширяване на газопреносната мрежа в Генерал Тошево

„Добруджа газ“ АД продължава с дейностите по разширяване на газопреносната мрежа в Генерал Тошево, съобщават от пресцентъра на местната администрация.

Продължават дейностите по разширяване на газопреносната мрежа в Генерал Тошево

Средствата за газифициране на Генерал Тошево тази година са 100 хил. лв. и се осигуряват от общинския бюджет. За периода на мандат 2015 – 2019 те са 243 хиляди лева.
Изграждането на трасета и съоръжения за пренос на „синьо гориво“ по повече улици в града ще даде възможност да се задоволи бъдещото увеличаване на потреблението на природен газ. В момента Общинското дружество, което е лидер по-ниски цени в страната, изгражда отклонение по ул. „В. Комаров“, след което предстоят и други улици и отсечки.

Всички дейности по разкопаване на пешеходни алеи и тревни площи се извършват след изготвяне и одобряване на технически проект и след издаване на разрешение за разкопаване от Общинската администрация.