Ясно е как ще изглежда новият облик на пазара в Добрич

7-членно жури от архитекти и урбанисти от България, Унгария, Естония и Италия са оценили проект под номер 737 за най-добър. Той е изработен от “АДА - Агенция дизайн и архитектура” АД.

Ясно е как ще изглежда новият облик на пазара в Добрич

За гарантиране анонимността на участниците са били отпечатани табла с определени номера и предадени на журито за оценка и класиране. На пресконференция днес пликът с имената на участниците и съпътстващия ги номер беше отворен.
Тогава стана ясно, че на първо място са класирали номер 737 на “АДА - Агенция дизайн и архитектура” АД. На второ място журито е определило проект 735, изработен от “Андонов и синове дизайн” ООД, а на трето - номер 750 от “ДОНТДИАЙУАЙ” ООД.


победителят - проект 737 на “АДА - Агенция дизайн и архитектура” АД

проект 735 на “Андонов и синове дизайн” ООД

проект 750 на “ДОНТДИАЙУАЙ” ООД

Журито е отличило и още три проекта за идеен принос. Това са проект 707 на “ВЕКОМПЛЕКС” ООД, 742 на “ДИЗАРХ” ООД и 717 на ДЗЗД “МЕРКАТО”. 

Авторите на екип номер 717 са единствените участници от град Добрич. Те са студенти, които учат за архитекти и ландшафтни архитекти в София. 


Председателят на журито Иван Димчев посочи, че в момента пазарът е на няколко нива. Едно от условията, на които е трябвало да отговарят проектите, е да бъдат преодолени тези нива, да няма стъпала и по възможност теренът на пазара да се изравни. Той отбеляза, че класираният на първо място проект най-добре е спазил това изискване.  Иван Димчев уточни, че проектът предлага плавно влизане в подлеза под улица “Отец Паисий” и излизане на улица “Гоце Делчев”.

Конструкцията на пазара ще бъде метална, с висящ покрив отгоре. Организацията на дейността ще бъде в павилиони, тип гондола, които ще може да се затварят през вечерта. 

По думите на Иван Димчев сериозна задача е било решението на проблема с паркирането около пазара. Той коментира, че спечелилият проект е решил казуса с успоредно паркиране по улица “Отец Паисий”. “Журито го намира за компромисно решение, тоест търпи подобрение” заяви той. Друга от идеите в проекта е паркингът, който в момента е на пазара в Добрич, да стане механизиран и да побира по-голям брой автомобили. 

В печелившия проект е предвидено място за организация на събития и изложения. 

На екипа, спечелил първа награда, ще бъде предложен договор за изработка на работен проект въз основа на представената идея. Зам.-кметът арх. Боян Коларов посочи, че Община Добрич ще сключи договор за кредит с Регионалния фонд за градско развитие за сумата от два милиона лева. 

Реконструкцията на пазара в Добрич ще бъде поетапна, за да не се прекъсва дейността на работещите там. Очаква се дейностите по промяна на облика да започнат през 2020-а година.