Две каварненски села са с негодна питейна вода

Водата в селата Крупен и Нейково не отговаря по микробиологични показатели за качество, предназначено за питейно-битови цели

Две каварненски села са с негодна питейна вода

Министерството за здравеопазването и Регионалната здравна инспекция в Добрич информират, че при направени проби на питейната вода и изследване по показатели от група „А" от пунктовете в Зона Крупен и Зона Нейково е установено, че не отговарят по микробиологични показатели, колиформи и ешерихия коли, на Наредбата за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели.
Препоръчва се използването на бутилирана вода от търговската мрежа, предназначена за питейно-битови цели. При невъзможност за закупуване на такава или ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация да се преварява.

След отстраняване на несъответствията в качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели във водопроводната мрежа на Зона Крупен и Зона Нейково, допълнително ще бъде подадена информация.