Приключва ремонтът на пречиствателната станция в село Врачанци

Ремонтът на пречиствателната станция за отпадни води е към своя край

Приключва ремонтът на пречиствателната станция в село Врачанци

Припомняме, че реконструкцията и разширението на пречиствателната станция край село Врачанци  е в рамките на проекта за подобряване на водния цикъл в Добрич по Оперативната програма „Околна среда 2014 - 2020 година", процедура „Изпълнение на ранни ВиК проекти”.
Общата му стойност е 114 901 132 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на  86 227 183 лв. Съгласно сключения договор стойността за модернизацията на пречиствателната станция е 31 913 683, 42 лв. 

На 21 март, 2018 година, беше направена символична първа копка за даденото началото на дейностите по реконструкцията на станцията.  Строителството и въвеждането й в експлоатация  е  било завършено през 1986 година и до 2018 година не е извършвано обновяване. 

”Макар, че остана малко извън масовия обществен интерес, тази реконструкция и доставката на ново, технологично оборудване са изключително важни за града ни, защото значително ще подобрят качеството на процеса на пречистване. Така нашата станция ще отговаря на екологичните стандарти”, написа кметът на Добрич Йордан Йорданов в социалната мрежа.