Свободни работни места в Добрич на 22 август

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 22 август

ДБТ - Добрич
Зареждач, материали и полуфабрикати  30

Зареждач, материали и полуфабрикати  6

Чистач/ Хигиенист, Без образование,Основно  1

Гладач, Без образование,Основно  2

Директор, предприятие, Образование - Висше (Магистър, Технически науки)  1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Висше / Биология и биохимия (Бакалавър,магистър-Биология и химия)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Български език и литература (БЕЛ,АЕ), Език - Английски  1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Български език и литература (Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - учител по БЕЛ с втора специалност - АЕ, историs и цивилизация, география и икономика ),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър, пр, Език - Английски  1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (Учител по български език и литература)  1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина  1

Директор, предприятие, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (Аграрни науки, Науки за земята, Административно управление- бакалавър), Език - Немски  1

Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Висше / Ветеринарна медицина,Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник)  1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)  1

Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър), Език - Английски  1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / История и археология (история), Език - Немски, Английски  1

Директор, музей/галерияю, Образование - Висше / История и археология (магистър)  1

Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)  1

Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Компютърни науки (Учител по информатика, информационни технологии и математика), Език - Английски  1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Математика (учител по математика и ИТ)  1

Лекар, Образование - Висше / Медицина  6

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Науки за земята (география), Език - Английски  1

Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (Квалификация "Детски учител"/"Учител - магистър, бакалавър, професионален бакалавър - ПУПЧЕ, ПУП),Висше / Подготовка на начални учители (Квалификация "Детски учител"/"Учител" - магистър, бакалавър, професионален бакал, Език - Английски1

Старши учител, подготвителна група, Образование - Висше / Подготовка на начални учители1

Възпитател, Образование - Висше / Подготовка на начални учители (Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - Начален  учител), Език - Английски  1

Старши учител, начален етап на основното образование, Образование - (I-IV кВисше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Бакалавър,магистър-ПНУП)  1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)  1

Учител, теоретично обучение, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Инженер/учител по практика - машиностроене, металообработване и металургия)  1

Старши възпитател, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.), Език - Английски1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)  1

Старши учител, начален етап на основното образование, Образование - (I-IV кВисше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (НУП,НУПИТ,НУПЧЕ)  1

Старши учител, начален етап на основното образование, Образование - (I-IV кВисше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (НУПЧЕ), Език - Английски1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика и информатика)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)  1

Технолог, облекло, Образование - Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2

Младши експерт, Образование - Висше / Строителство (Водоснабдителна, хидро-, електро, и съобщителна инфраструктура)  1

Старши специалист, Образование - Висше / Строителство (Специалист „Строителен техник и незаконно строителство“)  1

Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация, Език - Английски, Руски  

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Философия и етика (Учител по философия)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Философия и етика (Философия), Език - Английски, Немски  1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Магистър, бакалавър или професионален бакалавър -Учител по АЕ с втора специалност - история и цивилизация и/ли география и икономика),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър или професионален бакалавър), Език - Английски  1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (немска филология), Език - Немски  1

Механик, промишлено оборудване, Образование - Висше,Професионален колеж,Средно  2

Животновъд, Образование - Начално,Основно  2

Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно  2

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно, Език - Английски  1

Чистач, производствени помещения, Образование - Основно  2

Работник, зареждане на рафтове, Образование - Основно  8

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  1

Общ работник, промишлеността, Образование - Основно  4

Огняр, Образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )  1

Пекар, Образование - Основно (пекар),Средно / Хранителни технологии (пекар)  1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )  2

Работник, строителството, Образование - Основно,Без образование  7

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно,Без образование  2

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно,Начално  2

Пакетировач, Образование - Основно,Начално  1

Работник, сезонен, Образование - Основно,Средно  1

Крояч, текстил, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5

Цепач,Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2

Общ работник, Образование - Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно  1

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  1

Месач,Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии  8

Пекар,Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии  5

Пазач-портиер, Образование - Средно  2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  1

Общ работник, Образование - Средно  1

Работник, поддръжка на сгради, Образование - Средно  1

Резач, горски дървен материал,Образование - Средно / Горско стопанство (Работа с моторен трион),Основно / Горско стопанство (Работа с моторен трион)  5

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)  1

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)  1

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Огняр),Основно (огняр )  1

Техник, оптик,Образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)  1

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника)  1

Шлосер,Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)  2

Водач, селскостопански машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Тракторист- „Твк“ , комбайнер) 1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор CE),Основно (шофьор CE)  2

Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч),Основно (крояч),Средно (крояч)  1

Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  3

Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  10

Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  3

Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (Шивач на обувки),Средно (Шивач на обувки)  5

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1

Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)  2

Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно  4

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)  1

Обслужващ, магазин, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно  4

Касиер,Образование - Средно / Търговия на едро и дребно  2

Продавач, хранителни продукти,Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно  2

Продавач-консултант,Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно  1

Банков служител, касиер/ Касиер, банка, Образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно  2

Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  1

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач), Език - Английски  5

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно  1

Сервитьор,Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно  3

Рецепционист, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно, Език - Английски10

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,СредноАнглийски  10

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно (Готвач),Основно (Готвач)  3

Сладкар,Образование - Средно / Хранителни технологии (сладкар),Основно (сладкар)  1

Работник, сладкарско производство,Образование - Средно / Хранителни технологии,Основно  2

Пекар, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно,Основно  1

Координатор,Образование - Средно,Висше, Език - Английски  1

Шивач, обувки, Образование - Средно,Начално,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Шивач на обувки)  4

Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  4

Оператор, производство на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  5

Монтажник, изделия от дърво, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло  2

Крояч, текстил, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  2

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Английски  10

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Немски  9

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Английски  15

Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии, Език - Английски2

Филиал Балчик

Склададжия, Образование - Висше (Икономика ),Средно  1

Шивач, Образование - Начално,Основно  5

Гладач, Образование - Начално,Основно  3

Крояч, платна, Образование - Начално,Основно  5

Камериер/камериерка, Образование - Начално,Основно  1

Оператор, селскостопански машини, Образование - Средно (Квалификациа за "Оператор на селскостопански машини")  1

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник) 1

Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1

Филиал Крушари

Учител, ресурсен, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (учител, ресурсен)  1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (учител, начален етап на основно образование)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (учител по математика)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (учител по философия)  1