Свободни работни места в Добрич на 21 август

Свободни работни места в Добрич на 21 август
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати  30


Зареждач, материали и полуфабрикати  6


Гладач, Без образование,Основно  5


Чистач/ Хигиенист, Без образование,Основно  1


Директор, предприятие, Образование - Висше (Магистър, Технически науки)1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Биология и биохимия (Бакалавър,магистър-Биология и химия)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Български език и литература (БЕЛ,АЕ), Език - Английски  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Български език и литература (Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - учител по БЕЛ с втора специалност - АЕ, историs и цивилизация, география и икономика ),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър, пр,Език - Английски  1


Директор, предприятие, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (Аграрни науки, Науки за земята, Административно управление- бакалавър), Език - Немски  1


Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър), Език - Английски  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / История и археология (история), Език - Немски, Английски  1


Директор, музей/галерия, Образование - Висше / История и археология (магистър)  1


Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)  1


Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Компютърни науки (Учител по информатика, информационни технологии и математика), Език - Английски  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Математика (учител по математика и ИТ)  1


Лекар, Образование - Висше / Медицина  6


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Науки за земята (география),Език - Английски1


Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (Квалификация "Детски учител"/"Учител - магистър, бакалавър, професионален бакалавър - ПУПЧЕ, ПУП),Висше / Подготовка на начални учители (Квалификация "Детски учител"/"Учител" - магистър, бакалавър, професионален бакал, Език - Английски1


Старши учител, подготвителна група, Образование - Висше / Подготовка на начални учители  1


Възпитател,Образование - Висше / Подготовка на начални учители (Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - Начален  учител), Език - Английски  1


Старши учител, начален етап на основното образование, Образование - (I-IV кВисше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Бакалавър,магистър-ПНУП)  1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)  1


Учител, теоретично обучение, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Инженер/учител по практика - машиностроене, металообработване и металургия)  1


Старши възпитател, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.), Език - Английски  1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)  1


Старши учител, начален етап на основното образование, Образование - (I-IV кВисше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (НУП,НУПИТ,НУПЧЕ)  1


Старши учител, начален етап на основното образование, Образование - (I-IV кВисше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (НУПЧЕ), Език - Английски  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)  1


Технолог, облекло, Образование - Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2


Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация, Език - Английски, Руски  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Философия и етика (Философия), Език - Английски, Немски  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Магистър, бакалавър или професионален бакалавър -Учител по АЕ с втора специалност - история и цивилизация и/ли география и икономика),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър или про, Език - Английски  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (немска филология), Език - Немски  1


Механик, промишлено оборудване,Образование - Висше,Професионален колеж,Средно  2


Животновъд, Образование - Начално,Основно  2


Общ работник, промишлеността, Образование - Основно  4


Работник, зареждане на рафтове, Образование - Основно  8


Чистач, производствени помещения, Образование - Основно  2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно, Език - Английски  1


Машинен оператор, обувно производство,Образование - Основно  4


Огняр, Образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )  1


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )  2


Работник, строителството,Образование - Основно,Без образование  8


Машинен оператор, пералня/перачница,Образование - Основно,Без образование  5


Работник, поддръжка на пътища,Образование - Основно,Начално  2


Пакетировач, Образование - Основно,Начално  1


Работник, сезонен, Образование - Основно,Средно  5


Цепач, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2


Крояч, текстил, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5


Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  10


Общ работник, Образование - Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно  1


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1


Пекар, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии  5


Месач, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии  8


Медицинска сестра, Професионален колеж / Здравни грижи (Медицинска сестра)  1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  1


Пазач-портиер, Образование - Средно  2


Работник, поддръжка на сгради, Образование - Средно  1


Общ работник, Образование - Средно  1


Резач, горски дървен материал, Образование - Средно / Горско стопанство (Работа с моторен трион),Основно / Горско стопанство (Работа с моторен трион)  5


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)  1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)  1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Огняр),Основно (огняр )  1


Техник, оптик, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)  1


Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника)  1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)  2


Машинен оператор, металообработващи машини, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (технически специалности),Средно (технически специалности)  3


Водач, селскостопански машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Тракторист- „Твк“ , комбайнер)  1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор CE),Основно (шофьор CE)  2


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч),Основно (крояч),Средно (крояч)  1


Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  3


Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  10


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  3


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (крояч)3


Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (Шивач на обувки),Средно (Шивач на обувки)  10


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)  2


Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно  4


Оператор, сигурност, Образование - Средно / Сигурност,Основно,Средно  1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)  1


Обслужващ, магазин, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно  4


Касиер, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно  2


Продавач-консултант, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно  1


Банков служител, касиер/ Касиер, банка, Образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно  2


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  4


ГотвачСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)Английски5


ГотвачСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно  10


Рецепционист, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно, Език - Английски10


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно, Език - Английски  10


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно (Готвач),Основно (Готвач)  10


Сладкар, Образование - Средно / Хранителни технологии (сладкар),Основно (сладкар)  1


Пекар, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно,Основно  1


Шивач, обувки, Образование - Средно,Начално,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Шивач на обувки)  4


Оператор, производство на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  5


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  4


Монтажник, изделия от дърво, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло  2


Крояч, текстил, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Шофьор, куриер,Образование - Средно,Средно / Транспортни  услуги  4


Продавач-консултант,Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  2


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  1


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Немски  9


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Английски  10


Камериер/камериерка,Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Английски  15


Мелач, суровини и полуфабрикатиСредно,Средно / Хранителни технологииАнглийски2


Филиал Балчик


Склададжия, Образование - Висше (Икономика ),Средно  1


Камериер/камериерка, Образование - Начално,Основно  1


Крояч, платна, Образование - Начално,Основно  5


Гладач,Образование - Начално,Основно  3


Шивач, Образование - Начално,Основно  5


Оператор, селскостопански машини, Образование - Средно (Квалификациа за "Оператор на селскостопански машини")  1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)  1


Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Филиал Крушари


Учител, ресурсен, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (учител, ресурсен)  1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (учител, начален етап на основно образование)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (учител по математика)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (учител по философия)  1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+