Свободни работни места в Добрич на 20 август

Свободни работни места в Добрич на 20 август
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати          30


Зареждач, материали и полуфабрикати          6


Чистач/ ХигиенистБез образование,Основно          1


ГладачБез образование,Основно          5


Директор, предприятие, Образование - Висше (Магистър, Технически науки)          1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Биология и биохимия (Бакалавър,магистър-Биология и химия)          1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (БЕЛ,АЕ)          1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - учител по БЕЛ с втора специалност - АЕ, историs и цивилизация, география и икономика ),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър, професионален бакалавър)          1


Директор, предприятие, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (Аграрни науки, Науки за земята, Административно управление- бакалавър)          1


Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)          1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / История и археология (история)          1


Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)          1


Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Компютърни науки (Учител по информатика, информационни технологии и математика)          1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Математика (учител по математика и ИТ)          1


Лекар, Образование - Висше / Медицина          6


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Науки за земята (география)          1


Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (Квалификация "Детски учител"/"Учител - магистър, бакалавър, професионален бакалавър - ПУПЧЕ, ПУП),Висше / Подготовка на начални учители (Квалификация "Детски учител"/"Учител" - магистър, бакалавър, професионален бакалавър)          1


Възпитател, Образование - Висше / Подготовка на начални учители (Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - Начален  учител)          1


Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Бакалавър,магистър-ПНУП)          1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)          1


Учител, теоретично обучение, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Инженер/учител по практика - машиностроене, металообработване и металургия)          1


Старши възпитател, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.)          1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназив, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)          1


Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (НУП,НУПИТ,НУПЧЕ)          1


Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (НУПЧЕ)          1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)          1


Технолог, облекло, Образование - Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          2


Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация          1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Философия и етика (Философия)          1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Магистър, бакалавър или професионален бакалавър -Учител по АЕ с втора специалност - история и цивилизация и/ли география и икономика),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър или професионален бакалавър)          1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (немска филология)          1


Животновъд, Образование - Начално,Основно          2


Работник, зареждане на рафтове, Образование - Основно          8


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно          1


Чистач, производствени помещенияОсновно          2


Общ работник, промишлеността, Образование - Основно          4          


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно          5


Огняр, Образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )          1


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно,Без образование          5


Работник, строителството, Образование - Основно,Без образование          8


Пакетировач, Образование - Основно,Начално          1


Работник, сезонен, Образование - Основно,Средно          5


Цепач, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          2


Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          10


Крояч, текстил, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          5


Общ работник, Образование - Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно          1


Камериер/камериеркаОсновно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          1


ПекарОсновно,Средно / Хранителни технологии          5


МесачОсновно,Средно / Хранителни технологии          8


Медицинска сестра, Образование - Професионален колеж / Здравни грижи (Медицинска сестра)          1


Общ работник, Образование - Средно          1


Работник, поддръжка на сгради, Образование - Средно          1


Пазач-портиер, Образование - Средно          2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно          1


Резач, горски дървен материал, Образование - Средно / Горско стопанство (Работа с моторен трион),Основно / Горско стопанство (Работа с моторен трион)          5


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)          1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Огняр)          1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)          1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Огняр),Основно (огняр )          1


Техник, оптик, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)          1


Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника)          1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)          2


Машинен оператор, металообработващи машини, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (технически специалности),Средно (технически специалности)          3


Водач, селскостопански машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Тракторист- „Твк“ , комбайнер)          1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор CE),Основно (шофьор CE)          2


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч),Основно (крояч),Средно (крояч)          1


Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          3


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно          3


Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно          10


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (крояч)          3


Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (Шивач на обувки),Средно (Шивач на обувки)          10


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно          1


ПтицевъдСредно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)          2


Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно          4


Оператор, сигурност, Образование - Средно / Сигурност,Основно,Средно          1


Касиер, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно          2


Обслужващ, магазин, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно          5


Продавач-консултант, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно          1


Банков служител, касиер/ Касиер, банка, Образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно          2


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          4


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)          5


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно          1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно          10


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно          10


Рецепционист, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно          10


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно (Готвач),Основно (Готвач)          10


Сладкар, Образование - Средно / Хранителни технологии (сладкар),Основно (сладкар)          1


Пекар, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно,Основно          1


Шивач, обувки, Образование - Средно,Начално,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Шивач на обувки)          4


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия          4


Шофьор, куриер, Образование - Средно,Средно / Транспортни  услуги          4


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно          1


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно          2


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          15


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          10


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          9


Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии          2


Филиал Балчик


Склададжия, Образование - Висше (Икономика ),Средно          1


Камериер/камериерка, Образование - Начално,Основно          1


Шивач, Образование - Начално,Основно          5


Гладач, Образование - Начално,Основно          3


Крояч, платна, Образование - Начално,Основно          5


Оператор, селскостопански машини, Образование - Средно (Квалификациа за "Оператор на селскостопански машини")          1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)          1


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          1


Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          1


Филиал Крушари


Учител, ресурсен, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (учител, ресурсен)          1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (учител, начален етап на основно образование)          1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (учител по математика)          1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (учител по философия)          1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+