Община Шабла приема заявления за подпомагане на стопаните, извършили доброволно клане на прасетата си

Община Шабла приема заявления за подпомагане със средства в размер на 300 лв. на двор, за почистване и дезинфекция на стопанствата на всички жители, извършили доброволно клане на прасетата си в 20-километровата зона около свинекомплекса в с. Септемврийци.

Община Шабла приема заявления за подпомагане на стопаните, извършили доброволно клане на прасетата си

Заявленията се подават до кмета/ кметския наместник на населеното място  от 08.30 до 17.00 часа на 19 август 2019 година (понеделник) и от 08.30 до 11.00 часа на 20 август 2019 година (вторник).
За гр. Шабла заявленията ще се приемат в центъра за обслужване на граждани – ст. 106 в сградата на общината. 

В заявлението за подпомагане стопаните посочват номер на лична банкова сметка, по която следва да им се изплати помощта, като прилагат копие на удостоверение за банковата сметка, издадено от обслужващата ги банка или посочват, че нямат открита банкова сметка. Към заявлението се изготвя констативен протокол за извършено клане на свине и за извършено почистване и дезинфекция, който се подписва от стопанина и от кмета/ кметския наместник на населеното място.

Информация за условията и реда за подпомагане и бланки за заявление и констативен протокол са качени на официалната интернет страница на община Шабла.