Свободни работни места в Добрич на 14 август

Свободни работни места в Добрич на 14 август
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати           30


Зареждач, материали и полуфабрикати           6


Гладач, Без образование,Основно           5


Директор, предприятие, Образование - Висше (Магистър, Технически науки)           1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература           1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - учител по БЕЛ с втора специалност - АЕ, историs и цивилизация, география и икономика ),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър, прoфесионален бакалавър)           1


Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина           1


Директор, предприятие, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (Аграрни науки, Науки за земята, Административно управление- бакалавър)           1


Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Висше / Ветеринарна медицина,Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник)           1


Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)           1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / История и археология (история)           1


Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)           1


Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Компютърни науки (Учител по информатика, информационни технологии и математика)           1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Математика (учител по математика и ИТ)           1


Лекар, Образование - Висше / Медицина           6


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Науки за земята (география)           1


Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП,ПУНУП, ПУПЧЕ)           3


Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП. ПНУП. ПУПЧЕ)           1


Възпитател, Образование - Висше / Подготовка на начални учители (Магистър, бакалавър, прафесионален бакалавър - Начален  учител)           1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)           1


Старши възпитател, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.)           1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)           1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)           1


Технолог, облекло, Образование - Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи           2


Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация           1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Философия и етика (Философия)           1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Магистър, бакалавър или професионален бакалавър -Учител по АЕ с втора специалност - история и цивилизация и/ли география и икономика),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър или професионален бакалавър)           1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (немска филология)           1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Без образование,Основно           2


Животновъд, Образование - Начално,Основно           2


Общ работник, Образование - Начално,Основно           1


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно           5


Чистач, производствени помещения, Образование - Основно           2


Общ работник, промишлеността, Образование - Основно           4


Огняр, Образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )           1


Пекар, Образование - Основно (пекар),Средно / Хранителни технологии (пекар)           1


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )           5


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно,Без образование           5


Работник, строителството, Образование - Основно,Без образование           8


Пакетировач, Образование - Основно,Начално           1


Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно,Начално           3


Работник, сезонен, Образование - Основно,Средно           5


Крояч, текстил, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи           5


Общ работник, Образование - Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно           1


Месач, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии           8


Пекар, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии           5


Работник, сладкарско производство, Образование - Основно,Средно,Средно / Хранителни технологии           1


Общ работник, Образование - Средно           1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно           1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)           1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Огняр)           1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Огняр),Основно (огняр )           1


Техник, оптик, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)           1


Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника)           1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)           2


Машинен оператор, металообработващи машини, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (технически специалности),Средно (технически специалности)           3


Водач, селскостопански машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Тракторист- „Твк“ , комбайнер)           1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор CE),Основно (шофьор CE)           2


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи           4


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч),Основно (крояч),Средно (крояч)           1


Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи           3


Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (Шивач на обувки),Средно (Шивач на обувки)           10


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно           1


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)           2


Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно           4


Оператор, сигурност, Образование - Средно / Сигурност,Основно,Средно           1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)           2


Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно           2


Продавач-консултант, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно           1


Банков служител, касиер/ Касиер, банка, Образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно           3


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)           5


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно           1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно           10


Рецепционист, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно           10


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно           10


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно (Готвач),Основно (Готвач)           10


Сладкар, Образование - Средно / Хранителни технологии (сладкар),Основно (сладкар)           1


Пекар, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно,Основно           1


Координатор, Образование - Средно,Висше           1


Шивач, обувки, Образование - Средно,Начално,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Шивач на обувки)           4


Сервитьор, Образование - Средно,Основно           2


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия           4


Шофьор, куриер, Образование - Средно,Средно / Транспортни  услуги           4


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно           2


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно           1


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           9


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           15


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           10


Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии           2


Филиал Балчик


Склададжия, Образование - Висше (Икономика ),Средно           1


Камериер/камериерка, Образование - Начално,Основно           1


Гладач, Образование - Начално,Основно           3


Крояч, платна, Образование - Начално,Основно           5


Шивач, Образование - Начално,Основно           5


Оператор, селскостопански машини, Образование - Средно (Квалификациа за "Оператор на селскостопански машини")           1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)           1


Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи           1


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи           1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+