Свободни работни места в Добрич на 14 август

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 14 август

ДБТ - Добрич
Зареждач, материали и полуфабрикати           30

Зареждач, материали и полуфабрикати           6

Гладач, Без образование,Основно           5

Директор, предприятие, Образование - Висше (Магистър, Технически науки)           1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература           1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - учител по БЕЛ с втора специалност - АЕ, историs и цивилизация, география и икономика ),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър, прoфесионален бакалавър)           1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина           1

Директор, предприятие, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (Аграрни науки, Науки за земята, Административно управление- бакалавър)           1

Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Висше / Ветеринарна медицина,Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник)           1

Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)           1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / История и археология (история)           1

Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)           1

Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Компютърни науки (Учител по информатика, информационни технологии и математика)           1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Математика (учител по математика и ИТ)           1

Лекар, Образование - Висше / Медицина           6

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Науки за земята (география)           1

Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП,ПУНУП, ПУПЧЕ)           3

Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП. ПНУП. ПУПЧЕ)           1

Възпитател, Образование - Висше / Подготовка на начални учители (Магистър, бакалавър, прафесионален бакалавър - Начален  учител)           1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)           1

Старши възпитател, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.)           1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)           1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)           1

Технолог, облекло, Образование - Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи           2

Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация           1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Философия и етика (Философия)           1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Магистър, бакалавър или професионален бакалавър -Учител по АЕ с втора специалност - история и цивилизация и/ли география и икономика),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър или професионален бакалавър)           1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (немска филология)           1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Без образование,Основно           2

Животновъд, Образование - Начално,Основно           2

Общ работник, Образование - Начално,Основно           1

Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно           5

Чистач, производствени помещения, Образование - Основно           2

Общ работник, промишлеността, Образование - Основно           4

Огняр, Образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )           1

Пекар, Образование - Основно (пекар),Средно / Хранителни технологии (пекар)           1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )           5

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно,Без образование           5

Работник, строителството, Образование - Основно,Без образование           8

Пакетировач, Образование - Основно,Начално           1

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно,Начално           3

Работник, сезонен, Образование - Основно,Средно           5

Крояч, текстил, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи           5

Общ работник, Образование - Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно           1

Месач, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии           8

Пекар, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии           5

Работник, сладкарско производство, Образование - Основно,Средно,Средно / Хранителни технологии           1

Общ работник, Образование - Средно           1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно           1

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)           1

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Огняр)           1

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Огняр),Основно (огняр )           1

Техник, оптик, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)           1

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника)           1

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)           2

Машинен оператор, металообработващи машини, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (технически специалности),Средно (технически специалности)           3

Водач, селскостопански машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Тракторист- „Твк“ , комбайнер)           1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор CE),Основно (шофьор CE)           2

Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи           4

Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч),Основно (крояч),Средно (крояч)           1

Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи           3

Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (Шивач на обувки),Средно (Шивач на обувки)           10

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно           1

Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)           2

Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно           4

Оператор, сигурност, Образование - Средно / Сигурност,Основно,Средно           1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)           2

Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно           2

Продавач-консултант, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно           1

Банков служител, касиер/ Касиер, банка, Образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно           3

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)           5

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно           1

Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно           10

Рецепционист, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно           10

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно           10

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно (Готвач),Основно (Готвач)           10

Сладкар, Образование - Средно / Хранителни технологии (сладкар),Основно (сладкар)           1

Пекар, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно,Основно           1

Координатор, Образование - Средно,Висше           1

Шивач, обувки, Образование - Средно,Начално,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Шивач на обувки)           4

Сервитьор, Образование - Средно,Основно           2

Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия           4

Шофьор, куриер, Образование - Средно,Средно / Транспортни  услуги           4

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно           2

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно           1

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           9

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           15

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           10

Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии           2

Филиал Балчик

Склададжия, Образование - Висше (Икономика ),Средно           1

Камериер/камериерка, Образование - Начално,Основно           1

Гладач, Образование - Начално,Основно           3

Крояч, платна, Образование - Начално,Основно           5

Шивач, Образование - Начално,Основно           5

Оператор, селскостопански машини, Образование - Средно (Квалификациа за "Оператор на селскостопански машини")           1

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)           1

Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи           1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи           1