Какво е длъжен да осигури работодателят през горещите дни?

През горещите дни работодателите следва да въведат мерки за гарантиране на безопасността на работещите

Какво е длъжен да осигури работодателят през горещите дни?

Инспекцията по труда осъществява контрол върху микроклимата в предприятията както по сигнали, така и в рамките на текущата инспекционна дейност. От пресцентъра на институцията съобщиха за Добрич Онлайн, че контролът е приоритет в строителството и селското стопанство, където основно се работи на открито. Резултатите показват, че обикновено сигнали за работа при високи или ниски температури се подават от работещи на закрито. 
Мерките за безопасността на работниците могат да бъдат технически, които да гарантират намаляване на температурата в помещенията, или организационни – чрез въвеждане на повече почивки, промяна на работното време с цел избягване на полагането на труд в часовете с най-високи температури и промяна на вида работа.

При работа на открито трябва да има почивки в най-горещите часове, подходящо работно облекло, осигуряване на места за почивка с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма. Осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.

В закрити помещения работодателите са длъжни да поддържат оптимална температура, съобразена с разпоредбите на Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. При работа на закрито градусите през топлия период трябва да бъдат между 18 и 25, като стойностите варират според типа работа - лека, средна или тежка. Допустимата температура не може да бъде над 28 градуса, но има определени и изключения. При много високи температури навън в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимите стойности, но не повече от 33 градуса.

При работа на закрито се предпочитат техническите мерки, докато на открито по-добър ефект имат организационните. Работодателите са длъжни също да осигуряват разхладителни напитки за своите работници и служители.